1.9.2017

SuPer mukana mielenilmauksessa terveen sisäilman puolesta

Vihaisten äitien järjestämä mielenilmaus terveen sisäilman puolesta järjestettiin torstaina 31.8. Helsingissä Narinkkatorilla.

Terve sisäilma on jokaisen lapsen oikeus. Se on myös jokaisen aikuisen oikeus: opettajan, siivoojan, palomiehen, poliisin, lähihoitajan, kätilön ja toimistosihteerin oikeus.

Mielenilmauksessa oli SuPerista puhumassa puheenjohtaja Silja Paavola. Ohessa tiiviisti muutamien puhujien puheenvuoroista:

Eeva-Johanna Eloranta, kansanedustaja
Elorannan mukaan tarvitaan kansallinen sisäilmaohjelma ja on perustettava sisäilmapoliklinikoita. Terve sisäilma on jokaisen perusoikeus.

Ulla Siimes, Suomen vanhempainliiton toiminnanjohtaja
Siimes kannusti vaatimaan lapsille tervettä sisäilmaa kouluihin ja päiväkoteihin. Sisäilmaongelmat vaarantavat lasten oikeuden opiskeluun ja terveyteen. ”Maailman paras kasvatus ja koulutus ansaitsevat arvoisensa tilat.”

Esa Iivonen, johtava asiantuntija, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Iivonen kysyi puheenvuorossaan, haetaanko sisäilmasta sairastuneille lapsille yksilökohtaisia ratkaisuja koulunkäyntiin. Lapsen oikeudet tulee taata kaikille lapsille. Lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin.

Ville Valtonen, professori, sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri
Valtonen kertoi home- ja kosteussairauksien liittyvän myös muihin herkkyyksiin ja saattavan johtaa esim. sähköherkkyyteen. Sisäilmasairaudet ovat erittäin merkittävä kansantaloudellinen ongelma, joka laajenee koko ajan. Sairastuneen on ehdottomasti vältettävä lisäaltistuksia. Liikunnalla raittiissa ulkoilmassa ja ruokavaliolla on merkitystä sairastuneen hyvinvointiin.

Tuomas Kurttila, lapsiasiavaltuutettu
Jos lainsäädäntö toteutuisi, ei tarvitsisi kokoontua ja taistella terveen sisäilman puolesta. Jokaisella lapsella on oikeus terveeseen ja turvalliseen kouluarkeen ja elämään. On päättäjien asenteesta kiinni, miten sisäilmaongelmiin suhtaudutaan. Lainsäätäjän on otettava tosissaan, mitä on säätänyt. ”Lapsen oikeudet ovat aikuisen velvollisuuksia.”

Mirja Salkinoja-Salonen, professori
Sisäilmaongelmia hoidetaan kemikaaleilla, jotka eivät ole turvallisia. ”Sisäilmaongelmaa ei ratkaista sillä, että myrkytetään paikat.”

Silja Paavola, SuPerin puheenjohtaja
Paavola oli huolissaan työntekijöiden sairastumisesta sisäilmaongelmaisissa rakennuksissa. Paitsi yksilön kannalta, myös kansantaloudellisesti ongelma on kallis.  Ei ole vara sairastuttaa lapsia ja näin aiheuttaa syrjäytymistä.

Elina Seitz, kokemusasiantuntija, itse sairastunut ja vihainen äiti
Sisäilmasta sairastuneilla ei ole mitään oikeuksia. Sairastuneet jätetään yksin ja he saavat usein mielenterveysongelmaisen diagnoosin.

Minna Pitkäniemi, Homepakolaiset ry
Ongelma on, ettei sisäilmasta sairastuneita uskota. Sairastuneiden toive on, että he voisivat palata takaisin tavalliseen elämään.

Tilaisuudessa puhuivat myös:
Lapsioikeusjuristi ja Suomen vanhempainliiton puheenjohtaja Johanna Laisaari, lastentautien erikoislääkäri, lääketieteen ja kirurgian tohtori Tiina Tuomela, Minna Pitkäniemi Homepakolaiset ry:stä, Sanna Valtonen Helsingin vanhempainyhdistyksestä ja kätilö Annika Rönneberg.
 

puheenjohtaja Silja PaavolaSisäilmamielenilmaus, kyltit
professori, sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri Ville Valtonenkansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta
lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilaprofessori Mirja Salkinoja-Salonen

Kuvissa: ylärivissä vasemmalla Silja Paavola, keskirivissä vasemmalla Ville Valtonen ja oikealla Eeva-Johanna Eloranta, alarivissä vasemmalla Tuomas Kurttila ja oikealla Mirja Salkinoja-Salonen.

Lue lisää aiheesta: