10.10.2018

SuPer vaikuttaa kansainvälisesti

Viime viikolla kokoontuneessa EPSU:n (European Federation of Public Service Union) kokouksessa esillä olivat mm. hoiva-avustajakoulutus ja sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatio.

Esimerkkinä digitalisaatiosta SuPerin asiantuntija Leena Kaasinen kertoi kokouksessa SuPerin jäsenten kokemuksista kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmästä, jonka käyttöönotto on edennyt todella nopeasti.

SuPerin kotihoidon selvityksessä jäsenet vastasivat toiminnanohjausjärjestelmän toimivan hyvin (60 % vastauksista). Järjestelmän ongelmana ovat olleet päällekkäiset käynnit ja epärealistiset siirtymäajat asiakkaiden välillä. Järjestelmän avulla kotihoidon ongelma eli liian vähäinen henkilöstömäärä onkin voitu tehdä näkyväksi. Haasteena on sekä paikallisesti että valtakunnallisesti saada päättäjät ymmärtämään tämä ja lisäämään henkilöresursseja.

- Superilaisten kokemukset herättivät muissa kokousosallistujissa kiinnostusta. Monissa muissa maissa esimerkiksi siirtymäaikaa asiakkaalta toiselle ei lasketa työajaksi. Myös se, että SuPer on kutsunut toiminnanohjausjärjestelmiä tarjoavia yrityksiä kuulemaan käyttäjien eli jäsenten arvioita järjestelmästä herätti paljon kysymyksiä, SuPerin asiantuntija Leena Kaasinen kertoo.

ESPU (European Federation of Public Service Union) on Euroopan julkisten palvelualojen federaatio, johon kuuluu 187 julkisen sektorin järjestöä, yhtenä niistä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer. Järjestön tavoitteena on edistää julkisten palvelujen roolia Euroopan integraatioprosessissa. Suomesta EPSU:n kokoukseen osallistuivat toiminnanjohtaja Arja Niittynen ja asiantuntija Leena Kaasinen.

Kansainvälisen edunvalvonnan tavoitteena on seurata ja ennakoida kansainvälisten sopimusten ja päätösten vaikutuksia Suomeen ja superilaisten työhön. On tärkeää pitää esillä Suomen näkökulmaa ja vaikuttaa verkostojen ja yhteistyösuhteiden kautta jäsenten työsuhteen ehtoihin, osaamisen käyttöön ja tutkintojen tunnustamiseen.