22.8.2017

SuPer vaikuttaa myös kansainvälisellä tasolla

SuPer seuraa ja ennakoi kansainvälisten sopimusten ja päätösten vaikutuksia Suomeen ja superilaisten työhön.

Lisäksi liitto vaikuttaa verkostojen ja yhteistyösuhteidensa kautta jäsenten työsuhteen ehtoihin, osaamisen käyttöön ja tutkintojen tunnustaminen.
 

SuPer on mukana useissa kansainvälisissä järjestöissä

Suomen julkisen alan ammattiliittojen EU-yhdistyksen Fipsun kautta SuPer toteuttaa kahdeksan muun järjestön kanssa kansainvälistä ja eurooppalaista edunvalvontaa. Lisätietoa www.fipsu.com.

NOFS eli Nordens Offentliganställdas Fackliga Samorganisation (Pohjolan julkisalojen ammatillinen yhteisjärjestö) koordinoi 42 pohjoismaisen julkisalojen ammattiliiton toimintaa. Tarkoituksena on vaikuttaa sekä Julkisalojen kansainvälisen liiton että Euroopan julkisalojen liittojen federaation toimintaan.

Epsu eli European Federation of Public Service Unions on Euroopan julkisten palvelualojen federaatio, joka edustaa 187 julkisen sektorin ammattijärjestöä. Tavoitteena on edistää julkisten palvelujen roolia Euroopan integraatioprosessissa. SuPer on osallistunut Espun sosiaali- ja terveysalan pysyvän komitean kokouksiin kaksi kertaa vuodessa.

The European Council of Practical Nurses EPNon perus- ja lähihoitajien järjestö Euroopassa. Tavoitteena on yhteistyö jäsenmaiden perus- ja lähihoitajien kanssa ja yhteisten koulutustavoitteiden ja muiden ammatillisten asioiden edistäminen.

The international trade union federation Public Services International PSI on julkisalojen kansainvälinen liitto, johon kuuluu yli 600 ammattijärjestöä 140 maasta. Toimintaan kuuluu aktiivinen yhteistyö muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa. Tavoitteena on liittojen kehittäminen, kansainvälinen solidaarisuus, tasa-arvo, tasavertaisuus ja monimuotoisuus.
 SuPer on mukana kolmivuotisessa Caress-kotihoitohankkeessa, jossa selvitetään kotihoidon tilannetta Suomessa, Italiassa ja Espanjassa. Suppeammin tarkastellaan myös muiden EU-maiden tilannetta. Hankkeessa on selvitetty, ketkä vanhuksia hoitavat ja millaisella koulutuspohjalla työskennellään kotihoidossa eri maissa. Lisäksi on kartoitettu, mitä lisäosaamista eri maiden kotihoidon työntekijät tarvitsisivat. Myös kotihoidon asiakkailta on kysytty mielipiteitä palveluista.

Tarkoituksena on tuottaa digitaalista opetusmateriaalia alan opiskelijoille niistä aiheista, joissa havaitaan osaamisvajetta. Lue lisää: www.project-caress.eu/home.
 FinUnions on suomalaisten palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n, STTK:n ja Akavan yhteinen edustusto Brysselissä. Sen tehtävänä on huolehtia palkansaajien edunvalvonnasta Brysselissä sekä välittää Suomeen tietoa EU-päätöksenteosta työelämään liittyvissä asioissa. Edustuston uutiskirjeen voit tilata FinUnionsin etusivun  alalaidasta.