10.2.2019

SuPer vanhustenhoidon puolesta

Superilaiset ovat huolissaan vanhustenhoidon laadusta ja omasta jaksamisestaan. Asiakkaille ei ole riittävästi aikaa, eivätkä palvelusuunnitelmat toteudu. Koulutetun hoitohenkilöstön riittävän määrän turvaaminen on keskeisin vanhustenhoidon laatuun vaikuttava tekijä.

Vanhukset ansaitsevat hyvää hoitoa ja hoitajat työolot, joissa hyvän hoidon toteuttaminen on mahdollista. Myös palvelusuunnnitelmien on toteuduttava. Tämä tarkoittaa, että koulutettua hoitohenkilökuntaa on oltava riittävästi. SuPer vastustaa sitä, että henkilöstömitoitukseen lasketaan myös kouluttamatonta henkilökuntaa tai henkilöitä, jotka eivät todellisuudessa työskentele heille merkityissä vuoroissa (haamuhoitajat). Liitto vaatii parempaa valvontaa palveluiden järjestäjiltä eli kunnilta.

SuPer on vaatinut henkilöstömitoitusta lakiin ja sanktioita lain noudattamatta jättämisestä. Liitto on vaatinut myös minimimitoitusta parempia mitoituksia, jotta hyvä hoidon laatu voidaan turvata. SuPer on huolissaan myös henkilöstön jaksamisesta.

Tutustu SuPerin kannanottoihin, selvityksiin ja lausuntoihin sekä kampanjoihin hyvän vanhustenhoidon puolesta.

Hyvä vanhustenhoito ei ole säilytystä!

Tutustu:

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut 25 toimenpidettä (pdf) vanhusten asuinpalveluiden laadun parantamiseksi. Toimenpiteitä oli laatimassa muiden muassa SuPer. Näiden toimenpiteiden lisäksi SuPer vaatii hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin.