8.2.2022

Superilainen, tutustu uusittuun työelämäoppaaseen

SuPer on uudistanut suositun Lähihoitajan oppaan työelämään.

Työelämän pelisäännöt ovat välttämättömiä ja määrittelevät sekä työntekijälle että työnantajalle oikeuksia ja velvollisuuksia toisiaan kohtaan.

Näistä oikeuksista ja velvollisuuksista saat tietoa uudistetusta Lähihoitajan oppaasta työelämään. Oppaasta löydät kattavasti tietoa niin hoitotyössä noudatettavista työehtosopimuksista, palkkauksesta, työajasta, vuosilomasta, perhevapaista kuin työsuojelusta.

Lähihoitajan työ edellyttää ammattia säätelevien lakien tuntemusta, ammattitaidon jatkuvaa ylläpitoa sekä oman työn ja työtapojen kehittämistä.

Tutustu oppaaseen ja käytä hyödyksesi