1.3.2019

Superilaisten kevään palkankorotukset eri sopimusaloilla

Superilaisten kuntasektorilla työskentelevien palkkoihin tulee korotuksia 1.4.2019 lukien. Yksityissektorilla työskentelevien korotusten suuruus ja voimaantulo vaihtelevat.

Kuntasektorilla viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan yleiskorotuksella 1.4.2019 lukien. Korotuksen suuruus on 1,0 prosenttia.

Myös henkilökohtaista lisää korotetaan 1,0 prosentilla.

Palkankorotuksia myös yksityisellä sektorilla työskenteleville jäsenille

Yksityisellä sektorilla korotukset ja niiden voimaantulo vaihtelevat sopimusaloittain.

Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimus:
Työntekijöiden 31.3.2019 voimassa olevia henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.4.2019 lukien 1,74 %.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus:
Työntekijöiden 31.3.2019 voimassa olevia henkilökohtaisia kuukausipalkkoja, tuntipalkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.4.2019 lukien 1,34 prosenttia.

Palkkaryhmien A-F 31.5. voimassa olleisiin vähimmäistasoihin tehdään 1.6.2019 1,0 prosentin suuruinen korotus ja näistä tasoista muodostuivat uudet vähimmäistasot. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi lähihoitajien palkkaryhmä C:n vähimmäispalkka G18C muuttuu pääkaupunkiseudulla ja uusi vähimmäispalkka on G19C. Muun Suomen osalta alin palkkaryhmä on jatkossa G18C.

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus (AVAINTES):
Työntekijän peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.4.2019 alkaen yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,2 prosenttia.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n työehtosopimus:
Työntekijän peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.3.2019 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 2,21 prosenttia.

SEURE henkilöstöpalvelut Oy:
Tuntipalkat 1.4.2019 alkaen 14,04 euroa.

Tutustu myös:
Työssä kuntasektorilla > Palkat
Työssä yksityissektorilla > Palkat