29.4.2022

SuPerin edustajisto kokoontui 28.–29.4.2022

Edustajiston puheenjohtaja Päivi Inberg: Hoitajapula on ratkaistava palkankorotuksilla ja työolojen parannuksilla

SuPerin edustajisto keskusteli kevätkokouksessaan muun muassa ajankohtaisesta neuvottelutilanteesta julkisella ja yksityisellä sektorilla, työtaistelutoimista sekä hoitajien jaksamisesta ja alan vetovoimasta.

Edustajiston puheenjohtaja Päivi Inberg kiittää kaikkia työtaistelutoimiin osallistuneita superilaisia ja muistuttaa, että ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu edelleen kuntasektorilla, myös varhaiskasvatuksessa. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on hyvin tehokas työtaistelutoimi ja on tärkeää, että kaikki superilaiset noudattavat kieltoa. – Näin tuomme näkyväksi jatkuvan hoitajapulan ja sen, kuinka koko sote-sektorin ja varhaiskasvatuksen toiminta on työntekijöiden ylitöiden ja vuoronvaihtojen varassa, Inberg muistuttaa.  

SuPerin liittohallitus päätti kokouksessaan 27.4., että SuPer ryhtyy valmistelemaan joukkoirtisanoutumisia, jos sopimukseen ei päästä. Joukkoirtisanoutumisten osalta kysymys on valmistelun aloittamisesta, eikä ajankohdasta tai kohdentamisesta ole tällä hetkellä mitään tiedotettavaa.

Koulutettua hoitohenkilökuntaa on monissa yksiköissä liian vähän. Potilas- ja asiakasturvallisuus vaarantuvat normaaliaikanakin, vaikka tilanne ei näytä herättävän huolta päättäjissä tai työnantajissa muutoin kuin lakon tai muiden työtaistelutoimien aikana. SuPer onkin käynnistänyt kampanjan, jonka aikana jäsenet ilmoittavat tehostetusti potilas- ja asiakasturvallisuusriskistä valvontaviranomaiselle.

Hoitajapula ei ole tullut yllätyksenä. SuPer on toiminut vastuullisesti ja varoittanut tilanteesta useiden vuosien ajan, sillä viestit jäsenistöltä ovat olleet jo pitkään huolestuttavia. Ongelmat toimeentulossa ja jaksamisessa ovat johtaneet monen hoitajan kohdalla alan vaihtoon. Tilanne uhkaa myös kansalaisten välttämättömien palvelujen saatavuutta, edustajiston puheenjohtaja Päivi Inberg muistuttaa. – Täytyy muistaa, että hoitajat ovat oman ammattikuntansa lisäksi huolissaan myös asiakkaista.

SuPerin edustajiston kevätkokous 28.-29.4.2022
SuPerin edustajisto kokoontui kevätkokoukseen Helsingin Messukeskukseen 28.–29.4.2022.

Kuva: Päivi Jokimäki


SuPerin toiminnan painopistealueet linjaavat vuoden 2023 toimintaa

Edustajisto päätti kevätkokouksessaan, mihin SuPerin toiminnassa keskitytään vuonna 2023. Yksi painopiste on ammattiosastotoiminnan kehittäminen, jota tehdään yhdessä ammattiosastojen puheenjohtajien kanssa. Jäsenhankinta on edelleen SuPerin toiminnan kärkikohteita. Mitä enemmän jäseniä SuPerilla on, sitä suurempi on liiton neuvotteluvoima.

Sote-uudistus näkyy liiton toiminnassa, ja luottamusmiestoimintaa sekä ammattiosastotoimintaa lähdetään uudistamaan hyvinvointialueet keskiössä. Uudistamista tarvitaan myös varhaiskasvatuksessa ja sivistystoimessa sekä yksityisellä sektorilla. Lähihoitajatutkinnon kehittäminen, uudistaminen ja hyödyntäminen ovat myös ensi vuoden toiminnan painopisteitä. Yhtenä kehittämiskohteena ovat IT-järjestelmät ja erityisesti jäsenrekisterijärjestelmä. Ensi vuoden painopisteenä ovat myös neuvottelujen tukitoimet.