3.5.2018

Tutustu SuPerin sote-kannanottoihin!

SuPer on jättänyt 26.3. perustuslakivaliokunnalle omat kommenttinsa ja huomionsa liittyen lakiesitykseen asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Erityisesti asiaa kommentoidaan perustuslain pykälien 6 (ihmisten yhdenvertaisuus lain edessä) sekä pykälän 19 (oikeus sosiaaliturvaan) näkökulmasta.

SuPer kysyy muun muassa riittävätkö asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti maksuksi vai tarvitaanko sittenkin lisäksi asiakkaalta omaa rahaa? SuPerin mukaan esimerkiksi asiakassetelin osalta riskinä on tilanne, jossa omavastuut kasvavat pienituloisille liian suuriksi. Pienituloisten ihmisten asema heikkenee ja toimeentulotukimenot lisääntyvät, jos asiakasmaksut nousevat nykyisestä.

Tämä lisäisi entisestään eriarvoisuutta ja kasvattaisi hyvinvointi- ja terveyseroja. Jos palvelujen taso on asiakkaan varallisuudesta riippuva, niin miten tähän sovitetaan perustuslain 6. pykälä, jonka mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä?

Tutustu koko dokumenttiin >>


SuPer: Kuntayhtymämalli on perustuslain mukainen

Sote-uudistus on välttämätön, mutta nykyisillä suunnitelmilla se ei tule onnistumaan. SuPer kannattaa demokraattisempaa mallia, kuntayhtymämallia, jossa myös pienempien kuntien ääni kuuluu.

Tutustu kaikkiin SuPerin sote-kannanottoihin, lausuntoihin ja tiedotteisiin täällä >>