24.4.2017

SuPerin lausunto eduskunnalle: sote-uudistuksen tavoitteet ei tule onnistumaan

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer pitää maakunta- ja sote-uudistusta välttämättömänä. Nyt päätettävänä oleva uudistuskokonaisuus on Suomen 100-vuotisen historian merkittävimpiä ja silti sen valmistelua on koko aika leimannut kiire ja jatkuva muutostarve.

Useiden asiantuntijoiden ja kuntien sekä muista maista saatujen varoittavien esimerkkien sivuuttaminen valmistelussa on erikoista. Tämän nyt lausuttavana olevan hallituksen esityksen ja valinnanvapaudesta tiedossa olevien seikkojen valossa uudistus kokonaisuudessaan ei ole onnistunut, eikä siitä tule pitkäikäistä ja elinvoimaista toimintamallia.

Uudeksi toimintamalliksi esitetään nyt hyvin pirstaleista järjestelmää, missä asetettujen tavoitteiden toteutuminen ei tule onnistumaan ja saumattomista palveluketjuista ei näy edes pilkahduksia. Hallituksen oman arvion mukaisesti jopa säästöjen aikaansaaminen tulee olemaan epätodennäköistä.

SuPer esittää maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun jatkamista, mutta esittää uudistuksen toteutukselle nyt kaavailtuja pidempiä siirtymäaikoja. Uudistukseen liittyvän valinnanvapauden ja yhtiöittämisvelvollisuuden osalta esitetty malli on epäonnistunut jo suunnitteluvaiheessa. Se ei tule käytännössä olemaan toimiva ja kustannuksia säästävä eikä kansalaisia ja sote-palvelujen tuottajia yhdenvertaisesti kohteleva malli.