15.11.2017

SuPerin maakuntien neuvottelijat kokoontuivat ensi kertaa Helsingissä

SuPerin sote- ja maakuntauudistuksen neuvottelijat Helsingissä 8.11.2017

SuPerin sote- ja maakuntauudistuksen neuvottelijat kokoontuivat Helsingissä ensimmäistä kertaa keskiviikkona 8.11. kouluttautumaan ja keskustelemaan tulevista uudistuksista.

Tänä syksynä ensimmäistä kertaa valitut neuvottelijat ovat SuPerin ammattiosastojen valtuuttamia, kokeneita superilaisia pääluottamusmiehiä. He edustavat superilaisia ammattiosastoja koko maakunnan alueella. Neuvottelijat valvovat ensisijaisesti sopimusedunvalvontaa, mutta seuraavat myös muita ammattiosastoihin liittyviä asioita muiden alueen toimijoiden kanssa.

Päivän aikana SuPerin asiantuntijat ja neuvottelijat kävivät yhdessä läpi mm. maakuntien tämänhetkistä tilannetta, tulevan henkilöstösiirron valmisteluita ja ulkoistamiseen liittyviä asioita. Päivän tärkeintä antia neuvottelijoille oli kuitenkin keskustelu ja verkostoituminen muiden alueiden neuvottelijoiden kanssa.

Tulevaisuuden sopimuksiin on osattava valmistautua

Hannele Nupponen ja Sari Puikkonen

- Ollaan kaikki tässä asiassa hyvin eri vaiheissa eri puolella Suomea, joten on mielenkiintoista kuulla, mitä muualla on jo tehty ja mitä vasta valmistellaan, kertoo Jyväskylän kaupungin pääluottamusmies Sari Puikkonen.

- Verkostoituminen on tärkeää. Kun kuullaan, miten asioita on muualla tehty, tiedetään että voidaan sitten itse samassa tilanteessa olla yhteydessä näihin ihmisiin ja saada tietoa, sanoo Kouvolan kaupungin pääluottamusmies Hannele Nupponen.

Superilaisilla neuvottelijoilla on valtuutus neuvotella kaikkien maakuntatyönantajan palvelukseen siirtyvien superilaisten puolesta. SuPerin neuvottelijat tulevat olemaan mukana henkilöstön asemaa ja palvelussuhteiden ehtoja koskevissa neuvotteluissa maakuntatyönantajan vastapuolena. Tulevaisuuden sopimuksista on vaikeaa etukäteen sanoa, millaisia ne tulevat olemaan, mutta niihin on silti osattava valmistautua.

Hämeenlinnan kaupungin pääluottamusmies Helena Pimperi kertoo, että etukäteen tehdyistä valmisteluista on jo ollut hyötyä:

- Tänään on tullut vahvistusta siitä, että Kanta-Häme on valmisteluissa jo aika pitkällä ja meillä ei ehkä tule niin kiire kuin jossain muualla saattaa tulla. Tätä ollaan valmisteltu pitkään ja ollaan saatu pohtia näitä asioita myös työnantajan kanssa, mikä on hyvä.

Neuvottelijat osallistuivat myös työmarkkinapäiville 9. - 10.11, jonne kokoontui lähes 350 superilaista pääluottamus- ja luottamusmiestä ja ammattiosaston puheenjohtajaa. 
Lue, mitä työmarkkinapäivillä 9. - 10.11.2017 keskusteltiin »

Kaverikuvassa Jyväskylän kaupungin pääluottamusmies Sari Puikkonen ja Kouvolan kaupungin pääluottamusmies Hannele Nupponen.