18.2.2016

SuPerin opintopäivät 16.–17.2.

SuPerin ammatilliset opintopäivät järjestettiin Tampere-Talossa 16.–17.2.2016.


Opintopäivien luennoitsijoiden materiaalit (PDF):

Kivun kokonaisvaltainen hoito. Hanna Hävölä, sairaanhoitaja, TtM, Pirkanmaan hoitokoti

Kun asiakkaan käytös haastaa hoitajan ammatillisuuden. Pekka Makkonen, erikoissuunnittelija, Evipro

Diabeetikon jalkahaava. Jaana Huhtanen, jalkojenhoitaja, Suomen diabetesliitto ry

Ergonomia työterveyden edistäjänä. Mika Nyberg, koulutussuunnittelija, TTL

Terveysteknologia. Jari Viik, professori, TTY

Tietosuoja sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ari Andreasson, tietosuojavastaava, Tampereen kaupunki

 

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola: Tärkeintä on ihmisen kohtaaminen

Puheenjohtaja Paavola korosti opintopäivien avauksessaan muutosten aikaa. Muuttuvassa maailmassa tarvitaan uutta tietoa hoitokäytännöistä ja uusia välineitä työhön. Keskiössä on asiakas ja se, miten hänen kokemustaan hoidosta parannetaan. Tämä on onnistuneen hoidon kannalta tärkeintä. Hyvän hoidon toteuttamiseen tarvitaan riittävästi koulutettua hoitohenkilökuntaa.

Sote-uudistus vaikuttaa merkittävästi superilaisten elämään. Uusien alueiden lisäksi myös toimintoihin tulee muutoksia. Sote on myös iso mahdollisuus. Useilla paikkakunnilla on jo lähdetty miettimään, miten palvelut tullaan järjestämään. Näihin työryhmiin on superilaisten hyvä osallistua. Kaiken suunnittelun lähtökohtana on oltava asiakaslähtöisyys.

Koulutus on ammatillisuuden perusta ja siksi SuPerin tavoitteena on, että tutkinto on jatkossakin laadukas ja siinä säilyy yleinen jatko-opintokelpoisuus. Opintojen laajuus ja taso ovat merkittäviä tekijöitä, kun puhutaan työn sisällöstä. Superilaisten työ on hyvinvointipalveluiden tuottamista, joten on tärkeää, millainen ammattitaito lähi- ja perushoitajilla on.

Opintopäivät ovat osa täydennyskoulutusta, joka syventää osaamista ja rakentaa ammatti-identiteettiä.


Puheenjohtaja Silja Paavola korosti opintopäivien avauspuheessa
mm. laadukkaan lähihoitajatutkinnon ja sen yleisen jatko-opinto-
kelpoisuuden säilyttämisen tärkeyttä.

Kuva: Jukka Järvelä


STTK:n puheenjohtaja Antti Palola: Osaamisesta on pidettävä huolta

Myös STTK:n puheenjohtaja Antti Palola puhui jatkuvasta muutoksesta ja osaamisen merkityksestä. On luotava edellytykset ja mahdollisuudet syventää omaa osaamistaan. Yksi tärkeimpiä asioita on kouluttautuminen ja sivistys. Palola oli huolissaan, kuinka pystytään pitämään huoli työelämässä jo olemassa olevasta osaamisesta. Osaamiseen kohdistuvat leikkaukset ovat lyhytkatseisia.

Puheenjohtaja Palola kertoi myös uskovansa, että yhteiskuntasopimusneuvottelut tuottavat tulosta ja on mahdollisuus löytää ratkaisu, vaikka neuvottelut ovatkin tiukat.

Sote-uudistuksesta Palola mainitsi, että se vaikuttaa kaikkien elämään todella paljon. Henkilöstön asema ja vaikutusmahdollisuudet ovat uudistuksessa tärkeät.


Tampereen kaupungin apulaispormestari Mikko Aaltonen: Koulutus on suomalaisen yhteiskunnan vahvuus

Apulaispormestari Mikko Aaltonen kehui suomalaista koulutuksen tasoa. Koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tukeminen tuo vahvuutta koko yhteiskunnalle.

Ikärakenteen muutos sekä palvelujen laatu ja riittävyys tuovat haasteita sote-sektorille. Aaltonen kertoi Tampereen kaupungin valtuutettujen ja viranhaltijoiden jalkautumisesta kotihoitoon. ”Kahta samanlaista kotia eikä samanlaista asiakasta ollut”. Kotihoidon laatu ja riittävyys ovat nousseet Tampereella esiin.