31.1.2019

SuPerin teesit vanhuspalveluiden kehittämiseksi

SuPer on laatinut teesit vanhuspalvelujen kehittämiseksi. Vanhuksella on muun muassa oikeus arvokkaaseen elämään ja hyvään hoivaan, hoitoon ja kuntoutukseen.

SuPerin laatimat lähihoitajan eettiset ohjeet puolestaan kuvaavat niitä periaatteita, joita noudattaen hoito-, hoiva- ja kasvatustyötä tulee tehdä.

Lähihoitajan eettisissä ohjeissa mm. todetaan, että "Lähihoitajan työ perustuu ihmisarvon ja elämän kunnioittamiseen. Lähihoitaja kunnioittaa ihmisen itsemääräämisoikeutta ja edistää ihmisen oikeutta itsenäiseen, hyvään elämään ja itseään ja hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Lähihoitaja hoitaa yhteiskunnan hänelle antamaa tehtävää ja on tietoinen asiakkaiden ja potilaiden oikeuksista ja niihin liittyvistä keskeisistä säädöksistä. Hän edistää asiakkaiden ja potilaiden sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja hyvinvointia."


Vanhuksella on oikeus...


1. ARVOKKAASEEN ELÄMÄÄN

2. OMIIN PÄÄTÖKSIIN

 • Arjesta ja elämästä
 • Elämäntavasta
 • Päivärytmistä

3. VAIKUTTAA JA VALITA

 • Asuinpaikka ja asumismuoto
 • Hoitopaikka ja hoito

4. OSALLISTUA

 • Yhteiskunnalliseen elämään
 • Terveyttä edistävään toimintaan
 • Hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon

5. HYVÄÄN HOIVAAN, HOITOON JA KUNTOUTUKSEEN

 • Tarpeeseen perustuvaan
 • Ammattitaitoiseen ja riittävään henkilökuntaan
 • Kiireettömään kohtaamiseen

6. OLLA JALKEILLA

 • Osallistua arjen toimintoihin
 • Osallistua viikoittaiseen ulkoiluun
 • Ei pakkomakuutusta ja liikalääkitystä

7. RAKASTAA JA ELÄÄ YHDESSÄ

 • Oikeus samaan hoivapaikkaan läheisen kanssa
 • Oikeus tunteiden osoittamiseen
 • Oikeus yksityisyyteen

8. TURVALLISUUTEEN

 • Oikeus turvalliseen kotiin ja turvaverkkoon
 • Varmuus hoivan ja hoidon saatavuudesta

9. TULLA YMMÄRRETYKSI JA KUULLUKSI

10. HYVÄÄN SAATTOHOITOON JA ARVOKKAASEEN KUOLEMAAN