10.11.2016

SuPerin Työmarkkinapäivien 10.–11.11. satoa

SuPerin Työmarkkinapäivät kokoaa jälleen Helsinkiin yli 300 superilaista pääluottamus- ja luottamusmiestä 10.–11. marraskuuta.

Torstai 10.11.
Tilaisuuden avasi SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, joka avaussanoissaan painotti hoidon laadun tärkeyttä
erityisesti sote-uudistuksessa. Puheenjohtaja  korosti, että laadun syntymiseen tarvitaan riittävästi koulutettua hoitohenkilökuntaa, hoitajien rautaista ammattitaitoa mm. sairauksien hoidossa ja lääkehoidossa sekä kykyä tehdä työtä vuorovaikutuksessa hyvinkin erilaisten ihmisten kanssa.

Hän esitti myös huolensa toisen asteen koulutusreformista, jossa yhä isompi osa tulevien lähihoitajien osaamisen hankkimisesta siirtyisi työpaikoille. - Lähihoitajakoulutus tulee myös jatkossa säilyttää laadukkaana, Paavola edellytti.

Torstain ohjelma oli omistettu sote-uudistukselle. SuPerin edunvalvontajohtaja Anne Sainila-Vaarno kertasi  1.2.2017 voimaan tulevan kilpailukykysopimuksen (kiky) yksityiskohtia sekä sote-uudistuksen ajankohtaista tilannetta. STM:n muutosjohtaja Sinikka Salo totesi omassa esityksessään, että todellinen sote-muutos tehdään arjen työssä, johon tarvitaan kaikki olennaiset toimijat mukaan ja johon laki antaa raamit. Hän kertasi myös yleisesti sote-uudistuksen tavoitteita.

Henkilöstön asemaa uudistuksessa pohti osuudessaan hallintoneuvos Eeva Mäenpää valtiovarainministeriöstä. Hän kertoi, että kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa olevasta henkilöstöstä noin 220 000 henkilöä siirtyy uudistuksessa maakuntien, maakuntien palvelulaitosten tai maakuntien yhtiöiden palvelukseen.

SuPerin kommentit sote-uudistuksen tilanteesta esitti kehittämisjohtaja Jussi Salo. SuPerin kantana on, että ehdotettu malli mm. tekisi tuottajakentästä liian pirstaleisen ja kasvattaisi väestön hyvinvointi- ja terveyseroja. Huolena on myös maan hallituksen edellyttämä yhtiöittäminen, joka vähentää demokratiaa. SuPer on jättänyt oman lausuntonsa sote- ja maakuntauudistuksesta, johon voi tutustua tarkemmin täällä. Aiheeseen liittyvän tiedotteen voi lukea puolestaan täällä.

Päivän viimeisen näkökulman soteen toi KT Kuntatyönantajan neuvottelupäällikkö Sari Ojanen, joka totesi, että  kyseessä on historiallinen työnantajamuutos, jonka sujuminen hallitusti ja yhtenäisin periaattein on KT Kuntatyönantajan tavoitteena.

 

Perjantai 11.11.
Päivä käynnistyi yksityissektorin ajankohtaisilla asioilla, joista oli kertomassa yksityissektorin neuvottelupäällikkö Pia Zaerens. Kilpailukykysopimuksen (kiky) yksityiskohdat käytiin läpi tiiviisti sopimusaloittain. Vaikka sopimusneuvotteluissa saatiin parannuksia luottamusmiesten toimintaedellytyksiin, on yksityissektorin haasteena järjestäytymisasteen parantaminen ja luottamusmiesten ja yhdysjäsenten määrän lisääminen.  

Yksityissektorin kenttää muuttaa Terveyspalvelualan liiton ja Sosiaalialan työnantajien yhdistystyminen. Muodostuva uusi liitto, Hyvinvointialan liitto, aloittaa toimintansa 1.1.2017. Se muodostuu 1500 jäsenorganisaatiosta, joissa työskentelee 700 000 jäsentä. Liiton tavoitteista ja painopisteistä oli kertomassa puheenjohtaja Olli Holmström.

Edunvalvontayksikön tietoiskussa lakimies Juho Kasanen avasi superilaisia koskettavia ajankohtaista asioita mm. työaikapankkia, joka astuu voimaan KVTES:ssä 1.2.2017 ja työsopimuslain muutoksia liittyen esitykseen, jolla pitkäaikaistyöttömän saisi palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman erityistä perustellun syyn vaatimusta.

 
SuPerin edunvalvontajohtaja Anne Sainila-Vaarno 
Työmarkkinapäivät kokoaa yhteen vuosittain superilaiset pääluottamus- ja luottamusmiehet.Taukojumppaa kipukoukun avulla.
SuPer-sukkaa pukkaa myös Työmarkkinapäivillä.Superilaiset Johanna Vertanen Äänekoskelta (vas.) ja Sari Vaara Rovaniemeltä odottavat erityisesti tilaisuudessa saatavaa ajankohtaista tietoa - sekä myös yllätysvierasta!