17.12.2019

Terveyspalvelualalle ohjeistus ergonomiseen työvuorosuunnitteluun ja paikallisen yhteistoiminnan edistämiseen

Ohjeistuksessa suositellaan, että yksityisen terveyspalvelualan työpaikoilla otetaan huomioon Työterveyslaitoksen työvuorosuunnittelun tutkimustulokset ja suositukset. Työpaikkojen työtehtävät ja johtaminen tulisi järjestää niin, että ne edistävät paikallista yhteistoimintaa.

Vuorotyön terveyshaitat liittyvät elimistön biologisten vuorokausirytmien häiriintymiseen. Epäsäännöllinen työaika ja vaikeudet ennakoida tulevia työvuoroja vaikeuttavat myös työn ja muun elämän yhteensovittamista.

Ergonomisen työaikajärjestelmän tavoitteena on työntekijöiden hyvinvointi. Työterveyslaitoksen mukaan keskimäärin työntekijän jaksamista edistävän ja hyvän työvuorosuunnittelun piirteitä ovat muun muassa se, että työntekijät voivat vaikuttaa työaikoihin ja työvuoroluettelo tehdään yhteistyönä. Työvuorojen väli tulisi olla vähintään 11 tuntia, mieluiten 12-16 tuntia. Säännöllisissä kolmivuorokierroissa nopea, myötäpäivään kiertävä vuorojärjestelmä tukee vireyttä ja antaa riittävästi palautumisaikaa.

Ohjeistuksessa huomioidaan kuitenkin, että ergonomisista suosituksista huolimatta yksittäisten työntekijöiden omat työaikatoiveet voivat olla erisuuntaisia. Samoin asiakastarpeet ja mahdollisuudet ergonomiseen työvuorosuunnitteluun voivat vaihdella.

Työaikoihin liittyvät oikeudet ja velvoitteet määräytyvät työaikalain ja terveyspalvelualan työehtosopimuksen mukaan.  

Paikallisen yhteistoiminnan kehittäminen kannattaa

Paikallinen yhteistoiminta parantaa toiminnan tuloksellisuutta ja lisää muun muassa työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia. Yhteistoiminnan tavoitteena on työntekijä- ja työnantajaosapuolien avoin vuorovaikutus ja henkilöstön mahdollisuus vaikuttaa ja saada tietoa työtään ja työolosuhteitaan koskevista päätöksistä.

Organisaatioiden, työtehtävien ja johtamisen järjestelyt tulisi toteuttaa terveyspalvelualan työpaikoilla niin, että ne edistävät paikallista yhteistoimintaa. Tässä ensimmäinen askel on henkilöstön edustajien valinta.

Tutustu koko ohjeistukseen.

Ohjeistuksen ovat laatineet terveyspalvelualan työehtosopimuksen neuvotteluosapuolet eli Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry (SuPer, Tehy ja Erto) sekä Hyvinvointiala HALI ry.