4.10.2022

Työ varhaiskasvatuksen eteen tulee SuPerissa jatkumaan

Neuvottelukierros oli raskas ja ymmärrämme hyvin pettymyksenne valtakunnansovittelijan sovintoehdotukseen.

SuPer oli keväällä neuvottelemassa koko kunta-alaa koskevaa työehtosopimusta. Kevään neuvottelujen tuloksesta on tullut jo ensimmäiset yleiskorotukset superilaisille ja ne tulevat myös jatkossa. Myös tätä tulosta SuPer oli mukana neuvottelemassa.

Keväällä SuPer ei kuitenkaan hyväksynyt lopullista sovintoehdotusta muiden liittojen tavoin. Meillä oli isompi tavoite. Vaikeuttaakseen meidän neuvottelujamme muut liitot yhdessä KT:n kanssa laativat pöytälaatikkosopimuksen, jonka seurauksena sopimusneuvottelut KVTES:n puolella vaikeutuivat huomattavasti.

SuPer yritti vielä viime sunnuntaina saada vaaterahaa mukaan osaksi sopimusratkaisua. Tähän ei kuitenkaan valtakunnansovittelija suostunut. Valtakunnansovittelija teki tämän nykyisen sopimusratkaisun, josta kaikki korotukset KVTES:n puolelle oli poistettu. Tämä johtui KT:n pöytälaatikkosopimuksesta.

SuPer on tehnyt ja tekee jatkuvasti työtä varhaiskasvatuksen sekä sivistystoimen eteen. Olemme mukana varhaiskasvatuksen ammatillisten koulutusten kehittämisessä sekä otamme vahvasti kantaa kaikkeen lainsäädäntöön, mikä liittyy varhaiskasvatukseen tai koulunkäynninohjaajiin.

SuPer vaikuttaa STTK:n kautta ja itsenäisesti Oikeus oppia verkostossa sekä varhaiskasvatuksen neuvottelukunnassa ja muissa pienemmissä verkostoissa tuoden esiin jäsentemme osaamista ja tarpeellisuutta. Kansainvälisesti tuomme tietoon erinomaista moniammatillista osaamista, jota juuri lähihoitajat tuovat varhaiskasvatukseen, kun meille ihannoidaan eurooppalaista mallia, joka on lähinnä opettaja + avustaja. Otamme kantaa toisen asteen tutkintouudistuksiin. Teemme yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa sekä itsenäisesti juuri lastenhoitajan ja koulunkäynninohjaajan työhön liittyviin kysymyksiin liittyen.

Yhdessä ammattiosastojen kanssa tapaamme superilaisia paikallisesti työpaikoilla ja jäsenilloissa. Autamme jäseniä ja ammattiosastoja sekä luottamusmiehiä varhaiskasvatuksen työpaikkatasoisten asioiden ratkomisessa. Pidämme yllä näkyvyyttä ammattiesitteiden ja messupaikkojen avulla. SuPerilla on myös oma varhaiskasvatuksen jäsenistä koottu työryhmä, joka vie jäsenten ääntä kuuluviin Opetushallitukseen, Valviraan, ministerille sekä ministeriöön.

Tämän lisäksi neuvottelemme jatkuvasti palkkauksen kehittämisestä ja työajoista. Uusi palkkausjärjestelmä onkin jo lähtenyt eteenpäin ja se tuo hyviä asioita varhaiskasvatukseen ja kouluihin. Uudessa palkkausjärjestelmässä huomioidaan varhaiskasvattajien sekä ohjaajien syvä asiantuntemus.

Palkkausjärjestelmän kehittämistä teimme yhdessä teidän kanssanne. SuPerissa toimiva varhaiskasvatuksen työryhmä oli läheinen työskentelykumppani ja myös varhaiskasvatuksen facebook-ryhmästä haettiin tietoja erilaisista tehtävistä, joita päiväkodeissa ja kouluissa työskentelevät tekevät. Tästä saatiin työn osaamiseen ja vaativuuteen perustava lista, jolla tulee olemaan palkkaukseen merkitystä. Mikäli lastenhoitaja tai koulunkäynninohjaaja tekee vaativampaa työtä, se tulee palkkausjärjestelmän muuttuessa vaikuttamaan hänen palkkaansa. Esimerkiksi lääkehoidon toteuttaminen, työskentely erityistä tukea vaativien lasten kanssa tai työvuorosuunnitelmien tekeminen tulevat jatkossa olemaan palkkausta nostavia tekijöitä.

Palkkausjärjestelmän kehittäminen ja pilotointi ovat vielä käynnissä. Palkkausjärjestelmä tulee käyttöön, kun KVTES-neuvottelut seuraavan kerran käydään.

Pettymys on varmasti suuri teidän keskuudessanne. Valitettavasti meidän kätemme olivat kuitenkin sidotut tällä kierroksella palkankorotusten suhteen.

Teidän panoksenne kevään työtaistelussa ja nyt syksyllä oli merkittävä emmekä ole sitä väheksyneet. Työ varhaiskasvatuksen eteen tulee SuPerissa jatkumaan. Sen voimme taata.

Terveisin Silja