14.6.2019

Miten sinun työpaikallasi on varauduttu helteisiin?

Erityisesti pitkään jatkuvat korkeat lämpötilat vaikuttavat haitallisesti hoitotyöntekijöiden työssä jaksamiseen.

Työntekijöiden terveyshaitat ovat lähes täysin torjuttavissa lisäämällä suunnitelmallisuutta ja helteisiin varautumista. Helteillä taukoja tarvitaan useammin, ja hoitotyössä tarvitaan silloin enemmän työntekijöitä. Konkreettisia helleohjeistuksia hoitotyöhön tulee parantaa.

Suomessa on vuosina 2010–2012 toteutettu Kylmän ja kuuman ympäristön terveysriskien ehkäisymalli -hanke (Kujala ym. 2013), jonka tuloksena on julkaistu kylmä- ja kuumaopas terveydenhuollon ammattilaisille (Hassi ym. 2011) sekä kansalaisille suunnattu internet-sivusto Kuumainfo.

Helteisiin liittyvistä terveysriskeistä ja niiden torjunnasta on ohjeistettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen internet-sivuilla Helteen terveyshaitat. Myös Työterveyslaitos ohjeistaa verkkosivuillaan kuumassa työskentelystä.

Olemassa olevien ohjeistusten tunnettavuutta pitää parantaa sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa että kansalaisten keskuudessa, jotta sekä työntekijät että hoitoa ja hoivaa tarvitsevat ihmiset voisivat paremmin helteiden aikana.

Lue myös: