30.7.2018

Työolosuhteet helteiden aikana kaipaavat parantamista

SuPerin edunvalvontaan tulleiden yhteydenottojen perusteella vaikuttaa siltä, että hoitajien työpaikoilla on varauduttu heikosti helteisiin.

Tänä kesänä lämpötilat ovat olleet pitkään niin korkeat, että ne ovat vaikuttaneet haitallisesti hoitotyöntekijöiden työssä jaksamiseen. Työntekijöiden terveyshaitat ovat lähes täysin torjuttavissa lisäämällä suunnitelmallisuutta ja helteisiin varautumista. Helteillä taukoja tarvitaan useammin, ja hoitotyössä tarvitaan silloin enemmän työntekijöitä. Konkreettisia helleohjeistuksia hoitotyöhön tulee parantaa.

Suomessa on vuosina 2010–2012 toteutettu Kylmän ja kuuman ympäristön terveysriskien ehkäisymalli -hanke (Kujala ym. 2013), jonka tuloksena on julkaistu kylmä- ja kuumaopas terveydenhuollon ammattilaisille (Hassi ym. 2011) sekä kansalaisille suunnattu internet-sivusto (Kuumainfo).

Helteisiin liittyvistä terveysriskeistä ja niiden torjunnasta on ohjeistettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen internet-sivuilla (Ympäristöterveys: Helle). Myös Työterveyslaitos ohjeistaa verkkosivuillaan kuumassa työskentelystä.

Olemassa olevien ohjeistusten tunnettavuutta pitää parantaa sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa että kansalaisten keskuudessa, jotta sekä työntekijät että hoitoa ja hoivaa tarvitsevat ihmiset voisivat paremmin helteiden aikana.

 

Lisätietoja:

https://www.ttl.fi/tyoymparisto/altisteet/kuumassa-tyoskentely/

https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/helle/helteen-terveyshaitat