15.3.2021

Työskenteletkö kunta-alalla? Osallistu työn murroksen seurantakyselyyn

Miten asiakkaiden ja potilaiden tarpeet ja odotukset ovat muuttuneet viime vuosina? Mitä uutta teknologian kehitys on tuonut työhön? Miten korona-aika on muuttanut työtä ja toimintatapoja? Muun muassa näihin kysymyksiin haetaan vastausta kunta-alan laajassa työn murroksen seurantakyselyssä.

Ammattiliitto SuPer kannustaa kaikkia kunta-alalla työskenteleviä jäseniään osallistumaan seurantakyselyyn. Kyselyn aihealueita ovat esim. digitalisaation ja uusien toimintatapojen hyödyntäminen vanhusten palveluissa, uudistuva sosiaali- ja terveyskeskus sekä uudistuva varhaiskasvatus.

Voit osallistua mukaan vastaamalla kyselyyn täällä

Yhteen aiheeseen vastaaminen kestää arviolta 10–15 minuuttia. Vastaa kyselyyn maaliskuun aikana. Vastaaminen tapahtuu nimettömänä.

Tuloksia tarvitaan edunvalvonnassa

Työn murros tarkoittaa vuosia ja vuosikymmeniä kestävää muutosta kohti uudenlaista ja monipuolisempaa työn maailmaa. Työn murros vaikuttaa eri tavoin eri ammatteihin ja toimialoihin.

Seurantakyselyn tuloksia hyödynnetään kunta-alan yhteisessä edunvalvonnassa ja työmarkkina- ja kehittämistoiminnassa. Samalla saadaan ajankohtaista tietoa kuntatyön tilanteesta työpaikoille, mutta myös poliittisille päättäjille ja kuntalaisille.

Toteutuksesta vastaa kunta-alan työmarkkinaosapuolten yhteinen Työn murros -työryhmä. SuPeria työryhmässä edustavat asiantuntijat  Leena Kaasinen ja Sari Ojajärvi.

Lue lisää työn murroksesta 

Työn murroksen seuranta on KT Kuntatyönantajien, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn, Julkisen alan unioni JAU:n ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry:n yhteinen hanke ja osa Kuntatyö2030 -kokonaisuutta. SuPer on yksi Sote ry:n jäsenjärjestöistä.