23.11.2021

Työsuojelun miniwebinaarit: Työterveyshuollon järjestäminen -video julkaistu

Ole osana luomassa hyvinvoivaa, terveellistä ja turvallista työpaikkaa

Työsuojelulainsäädännön yksi kulmakivistä on työnantajan vastuu työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työpaikalla. Tätä asiaa tukemassa tulee jokaisella työpaikalla olla toimiva ja vähintään lakisääteinen työterveyshuolto.

Työterveyshuollon tulee olla aito yhteistyökumppani, joka auttaa terveellisen ja turvallisen työympäristön luomisessa, työhön liittyvien sairauksien ehkäisemisessä sekä työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä.

Myös työsuojeluvaltuutetun tulee olla mukana työterveyshuoltoa ja sen toimintasuunnitelmaa mietittäessä.

Miniwebinaarisarjan kolmannella videolla TTK:n asiantuntija Pirkko Mäkinen kertoo tarkemmin työterveyshuollon järjestämisestä. Katso video tästä


Miniwebinaarit on tuotettu yhteistyössä yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta neuvottelevien työntekijäliittojen ja työnantajaliiton sekä Työturvallisuuskeskuksen (TTK) kanssa. Jokaisella videolla on oma aiheensa, josta TTK:n asiantuntija kertoo selkeästi ja tiiviisti. Kunkin videon kesto on noin 10–15 minuuttia.

Kuusiosaisen miniwebinaarisarjan avulla tarjotaan työpaikoille keinoja siihen, mitä työyhteisö voi tehdä työsuojelun yhteistoiminnan ja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Tarkoituksena on kannustaa työyhteisöjä hyödyntämään videoita kullekin organisaatiolle sopivalla tavalla.

Lue aiheesta lisää ja katso kaikki tähän mennessä julkaistut videot