20.9.2017

Työsuojeluvaalit käydään syksyllä – asetu ehdolleSyksyllä 2017 työpaikoilla käydään työsuojeluvaalit. Työturvallisuus ja työhyvinvointi tarvitsevat tekijänsä. Lähde ehdolle – valtuutettuna olet näköalapaikalla vaikuttamassa omaan ja työkavereidesi työympäristöön ja työoloihin! 

Sinustako työsuojeluvaltuutettu?

Päättäjät ja esimiehet tarvitsevat jäsenten työoloista sekä työhyvinvointiin vaikuttavista asioista enemmän tietoa. Siksi työpaikoille tarvitaan lisää työsuojeluvaltuutettuja. Nyt sinulla on mahdollisuus vaikuttaa, sillä työsuojeluvaalit niin kunta- kuin yksityissektorin työpaikoilla käydään ensi syksynä.

SuPer kannustaa jäseniä asettumaan ehdolle. On erittäin tärkeää, että superilaiset itse pääsevät kertomaan työnantajilleen heidän työhyvinvointiinsa vaikuttavista asioista.

Työsuojeluvaltuutettujen rekrytointitalkoot kannattaa aloittaa jo nyt. Kuntatyöpaikoilla työsuojelun yhteistoimintaorganisaatioiden kokoonpanosta ja myös työsuojeluvaltuutettujen lukumäärästä neuvotellaan todennäköisesti jo tämän kevään aikana.

Työsuojeluvaltuutettu:

  • edustaa henkilöstöä työsuojelun yhteistoiminta-asioissa
  • perehtyy oma-aloitteisesti työpaikan olosuhteisiin, työympäristön ja työyhteisön tilaan ja työsuojelusäännöksiin
  • neuvoo ja ohjaa työntekijöitä
  • osallistuu yksittäisen henkilön asian käsittelyyn
  • osallistuu työsuojelua koskeviin tarkastuksiin.

Valtuutetulla on oikeus: 

  • saada vapautusta työtehtävistä valtuutetun tehtäviin
  • saada korvausta ansionmenetyksestä.


Varsinaiset vaalit tulee käydä työpaikoilla loka-joulukuussa 2017.

Vaalit käynnistää työpaikan työsuojelupäällikkö. Työsuojeluvaalin käytännön toteuttamista varten on laadittu valintaohjeet erikseen kunta-alalle ja yksityiselle palvelualalle. Lue lisää täältä >>

Kunta-alalla työsuojeluvaltuutetun toimikausi on neljä vuotta (2018–2021) ja yksityissektorilla kaksi vuotta (2018–2019).