18.3.2021

Työterveyslaitos on julkaissut uuden koronaohjeen sote-alalle

Työterveyslaitoksen uusi koronaohje sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työpaikoille antaa toimintaohjeita työnantajalle COVID-19-riskinarvioinnin tueksi.

Ohje keskittyy työntekijöiden altistumisen ehkäisyyn, ohjeistukseen altistumis- ja tartuntatilanteissa sekä epäiltäessä ammattitautia. Ohje koskee myös kotihoidon työpaikkoja.

Työterveyslaitos on laatinut ohjeen yhdessä sote-alan järjestöjen SuPerin, Tehyn, Hyvinvointiala Halin, Lääkäriliiton, Kuntatyönantajan ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on ollut mukana ohjetta kommentoimassa.

SuPer pitää tehokasta suojautumista edellytyksenä, jotta koronaepidemia saadaan kuriin. Suojaimien on oltava riittävän tehokkaita ja niiden on suojattava riittävästi työntekijöitä ja asiakkaita.

Minimivaatimus ei ole kaikissa tilanteissa riittävä, vaan riskit pitää arvioida yksikkö- ja tilannekohtaisesti. Riskinarviointi on työnantajan vastuulla.

Tutustu TTL:n ohjeeseen


THL:n verkkosivuilta löytyvät edelleen potilaiden hoitoon ja sote-henkilöstön suojautumiseen liittyvät ohjeet. Lue tarkemmin täältä