1.10.2021

Vanhustenviikkoa vietetään 3.–10.10. – SuPer tekee työtä hyvän vanhustenhoidon eteen

Vanhustenviikon teemana on tänä vuonna Luonto antaa voimaa – Naturen ger kraft. Teemaviikon lanseerannut Vanhustyön keskusliitto kannustaa yhteisöjä ja organisaatioita järjestämään toimintaa ikääntyneille erityisesti Vanhustenviikolla ja tarjoaa tähän ideoita ja materiaalia. Ideoita voi ilmoittaa ja käydä poimimassa Vanhustyön keskusliiton Facebook-sivuilla ja verkkosivuilla.

Somessa keskustelua käydään viikon aikana aihetunnisteilla #LuontoAntaaVoimaa #Vanhustenviikko #ArvokasVanhuus.

Lue lisää SuPer-lehden verkkosivuilta muistisairaiden Hoivakoti Villa Kivestä, jossa luontoelämykset nivoutuvat arkeen.

Lue myös: Työ vanhustenhoidossa on merkityksellistä ja arvokasta

SuPer tekee työtä hyvän vanhustenhoidon eteen

SuPer vaikuttaa laadukkaan vanhustenhoidon puolesta muun muassa erilaisilla lausunnoilla, kannanotoilla, tiedotteilla ja selvityksillä. Myös yhteydenpito päättäjiin ja virkamiehiin sekä työskentely erilaisissa asiantuntijatyöryhmissä ovat osa vaikuttamista. Lue lisää vaikuttamistyöstä

Hoitajamitoitus lakiin

SuPerin vuosia ajama hoitajamitoitus lakiin toteutui, kun vanhuspalvelulaki astui voimaan 1.10.2020. Laki koskettaa iäkkäiden tehostettua palveluasumista ja pitkäaikaisen laitoshoidon yksiköitä. Lakimuutoksen myötä hoitajamitoitus saatiin sitovaksi ja vähimmäismitoitus nousee portaittain 0,7:ään 1.4.2023 mennessä. Myös kotihoidon henkilöstön vähimmäismitoitus on SuPerin mukaan määriteltävä sitovaksi.

Hyvä vanhustyö näkyväksi

La Carita -säätiö on yhteistyössä SuPerin kanssa jakanut tunnustuspalkintoja hyvästä vanhustyöstä vuodesta 2006 saakka. Onko teidän työyhteisönne seuraava La Carita -palkinnon saaja? Hakuaika on juuri nyt!

SuPerin teesit

SuPerin laatimat teesit vanhuspalvelujen kehittämiseksi painottavat muun muassa sitä, että vanhuksella on oikeus arvokkaaseen elämään, hyvään hoitoon, hoivaan ja kuntoutukseen sekä hyvään saattohoitoon ja arvokkaaseen kuolemaan.

Koulutetun hoitohenkilöstön riittävän määrän turvaaminen on keskeisin vanhustenhoidon laatuun vaikuttava tekijä.

Tutustu tarkemmin SuPerin teeseihin:

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) tutkimus yhteistyössä SuPerin kanssa

Tutkimuksessa kävi ilmi, että yli 40 prosenttia lähi- ja perushoitajista oli huolissaan asiakkaittensa turvallisuudesta viikoittain, päivittäin tai jopa jatkuvasti. Suurimmat huolenaiheet olivat asiakkaan kaatumiset, tapaturmat, liikkumis- ja toimintakyky.

SuPerin jäsenille tehdyssä kyselyssä tiedusteltiin kokemuksia ja huolia, jotka liittyvät hoidettavien asumisen turvallisuuteen sekä vastaajien työolosuhteisiin, jaksamiseen ja turvallisuusosaamiseen. Yli puolet (57 %) kyselyn vastaajista toimi vanhustyössä. Tutustu tutkimukseen

SuPer vanhustenhoidossa -sivulla lisää teemasta