5.10.2018

Vanhustenviikkoa vietetään 7.–14.10


Vanhustenviikkoa vietetään tänä vuonna 7.–14.10. teemalla Iloa toimeliaisuudesta - Aktivitet ger glädje.

Teemaa juhlistetaan koko vuoden ja Vanhustyön keskusliitto kannustaa yhteisöjä ja organisaatioita järjestämään toimintaa ikääntyneille ihmisille erityisesti Vanhustenviikolla. Valtakunnallinen pääjuhlaa on sunnuntaina 7.10. Kuopiossa. Lue tarkemmin Vanhustyön keskusliiton sivuilta.

Vanhustenpäivää on Suomessa vietetty vuodesta 1954 lähtien.
SuPer arvokkaan elämän puolesta

SuPer on laatinut teesit vanhuspalvelujen kehittämiseksi. Niissä painotetaan muun muassa sitä, että vanhuksella on oikeus arvokkaaseen elämään, hyvään hoitoon, hoivaan ja kuntoutukseen sekä hyvään saattohoitoon ja arvokkaaseen kuolemaan.

Koulutetun hoitohenkilöstön riittävän määrän turvaaminen on keskeisin vanhustenhoidon laatuun vaikuttava tekijä. Hyvän hoidon, hoivan ja kuntoutuksen tulee perustua tarpeeseen ja tämän edellytys on, että työvuoroissa on riittävä määrä ammattitaitoista henkilökuntaa.


Hyvä vanhustyö näkyväksi

La Carita -säätiö on yhteistyössä SuPerin kanssa jakanut tunnustuspalkintoja hyvästä vanhustyöstä vuodesta 2006 saakka.

Vuonna 2018 palkittiin Turun kaupungin kotiutustiimi, Karvian Iltaruskon palvelukeskus ja  Vöyrin kunnan tehostetun tehostetun palveluasumisen Solängen. Lue tarkemmin palkituista työyhteisöistä täältä »

Vuonna 2017 palkittiin Kuusamon kaupungin Katrinkoti ja Helsingin kaupungin Vuosaari 1. alueen kotihoito laadukkaasta ja innovatiivisesta vanhustenhoidosta. Lue tarkemmin palkituista työyhteisöistä täältä »

La Carita -säätiön tarkoituksena on tukea gerontologista tutkimusta ja hoitotyötä. Tavoitteena on ikääntyvien hyvinvoinnin edistäminen ja vanhustyön arvostuksen nostaminen Suomessa. Myös SuPer haluaa muistuttaa hyvien vanhustenhoidon yksiköiden olemassaolosta.

Tutustu SuPerin teeseihin:

Tutustu myös SuPerin vanhustenhoitoa koskeviin selvityksiin: