29.4.2022

Varhaiskasvatus ja koulut työtaistelutilanteessa

SuPerin päätavoitteita työehtosopimusneuvotteluissa ovat viiden vuoden pelastusohjelma, jolla peruspalkkatasoa nostettaisiin 3,6 % vuosittain sekä ostovoimaa turvaavat palkankorotukset. Nämä tavoitteet koskevat kaikkia superilaisia, myös varhaiskasvatuksen sekä koulujen superilaisia jäseniä.

Lisäksi erityisesti varhaiskasvatuksen ja koulujen ns. tekstitavoitteita neuvotteluissa ovat muun muassa:

  • varhaiskasvatukseen vaateraha tai työnantajan kustantamat suojavaatteet työpaikoille
  • lepotauko esimerkkiruokaileville.

Nämä tavoitteet ovat mukana SuPerin neuvottelustrategiassa. Neuvotteluja käydään koko ajan myös varhaiskasvatukseen sekä kouluun liittyvissä asioissa.

Lue tarkemmin neuvottelujen etenemisestä täältä

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto voimassa toistaiseksi koko kunta-alalla

Kaikki SuPerin työtaistelutoimet tukevat kaikkia tavoitteitamme joka sektorilla, myös varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Nyt valitut työtaistelutoimet on mitoitettu neuvottelutilanteen mukaisesti. Varhaiskasvatuksessa on voimassa 20.4. klo 6.00 alkaen ylityö- ja vuoronvaihtokielto, joka on tehokas toimi ja asettaa työnantajalle paineita. Kielto on voimassa toistaiseksi.

Lue SuPerin ja Tehyn tiedote aiheesta

Henkilöstömitoituksesta vastaa työnantaja – superilaiset tekevät omat työnsä ja omat ennalta sovitut työvuoronsa

Varhaiskasvatuksen mitoituksesta huolehtiminen on aina työnantajan vastuulla, myös työtaistelutoimien aikana ja silloin kun muiden liittojen jäsenet ovat lakossa. Tilanne ei tule työnantajalle äkillisenä, vaan lakkoon on aikaa valmistautua. Varhaiskasvatuksen mitoitus ei saa kärsiä henkilöstöstä johtuvasta syystä.

Superilaiset tekevät omat työnsä ja omat ennalta sovitut työvuoronsa. Kenenkään työkuvaa ei saa laajentaa muiden liittojen lakkojen aikana, vaan SuPerin jäsenet tekevät ainoastaan omat normaalit työtehtävänsä. Kaikesta muusta työstä saa kieltäytyä.

Lue myös ohjeet ja usein kysytyt kysymykset ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta

Jäsenkirje 29.4. varhaiskasvatuksen ja koulun superilaisille

Jäsenkirje 13.4. varhaiskasvatuksen ja koulun superilaisille

Superilainen: Miten toimit varhaiskasvatuksessa ja kouluissa muiden liittojen työtaistelutoimien aikana?