12.2.2019

Vastaathan SuPerin ja SPEKin kyselyyn erityisryhmien asumisturvallisuudesta

SuPer selvittää yhdessä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEKin kanssa erityisryhmien asumisturvallisuutta. Kysely lähetetään osalle SuPerin jäsenistä helmikuun puolivälissä suomen- ja ruotsinkielisenä. On erittäin tärkeää, että vastaat kyselyyn!

Kyselyn tavoitteena on SuPerin jäsenten työssään kokemien turvallisuusongelmien tunnistaminen, kuvaaminen ja jäsenten tuki- ja koulutustarpeiden selvittäminen.

Kyselyllä haetaan ensisijaisesti tietoa kentän todellisesta tilanteesta, asiakasturvallisuuteen liittyvistä epäkohdista, mitoituksesta, koulutuksesta ja koulutustarpeista.

Tuloksia käytetään kehittämistyön pohjaksi, edunvalvontaan ja käytännön turvallisuustyöhön.

SPEKin tutkijat vastaavat tulosten analysoinnista.

Ohje, jos haluat keskeyttää vastaamisen ja jatkaa myöhemmin

Keskeytys ja tallennus edellyttää seuraavia valintoja:

  • kyselyn miltä tahansa sivulla valinta: tallenna ja jatka myöhemmin,
  • avautuvalta sivulta oranssi laatikko: tallenna ja jatka myöhemmin
  • avautuvalle sivulle oman sähköpostiosoitteen syöttämistä
  • lähetä-komentoa,
  • kyselyn sulkemista.

Kuva: SuPerin asiantuntija Soili Nevala ja SPEKin projektipäällikkö Tarja Ojala SuPer-ammattilainen -tapahtumassa Tampereella 12.2.2019.
SuPerin asiantuntija Soili Nevala ja SPEKin projektipäällikkö Tarja Ojala
SuPer-ammattilainen -tapahtumassa Tampereella 12.2.2019.