3.5.2021

Vinkit lähihoitajaopiskelijalle kesätyöhön

Ennen kesätyön aloittamista on hyvä muistaa perusasiat.

Tee kirjallinen työsopimus

Työsopimus on työntekijän ja työnantajan välinen sopimus, joka kannattaa aina tehdä kirjallisena. Näin erimielisyystilanteissa on helpompi osoittaa mistä sovittiin.

Lue työsopimus huolella läpi ennen allekirjoittamista. Jälkikäteen ei juurikaan ole mahdollisuuksia vaatia muutettavaksi asioita, joista ei ole sopimuksessa sovittu. Voit pyytää työsopimuspohjan luettavaksi jo etukäteen, ennen kuin menet allekirjoittamaan sitä.

Työhön tulee perehdyttää

Jokaisella työntekijällä on oikeus saada perehdytystä työhönsä. Huolehdi, että saat opastusta ja kysy tarvittaessa lisää.

Jos työn tekeminen edellyttää suojavarustusta kuten hengityssuojaimia, hansikkaita tai suojavaatteita, tulee työnantajan varata ne käyttöösi. Tehtäväsi on käyttää niitä ohjeiden mukaan.

Tarkista palkkakuittisi

Palkanmaksun yhteydessä saat palkkakuitin. Siinä näkyy peruspalkka tai tehtäväkohtainen palkka, maksetut korvaukset sekä palkasta perityt verot ja työnantajamaksut. Tarkista kuitista, että niin palkka kuin kaikki lisät on maksettu oikein.

Työeläkettä alkaa kertyä 18 vuotta täyttäneille. Eläkettä kertyy niin lyhyistä kuin pitkistä työsuhteista. Tarkista palkkakuitista, että työantajasi on pidättänyt palkastasi eläkevakuutusmaksut.

Lopputili on maksettava viimeisenä työpäivänä, ellei muuta ole sovittu. Loppupalkassa tulee maksaa myös pitämättä jääneistä lomapäivistä lomakorvaus sekä lomaraha.

Tutustu lisää palkka-asioihin Teen työni - Ansaitsen palkkani -sivulla

Tutustu työehtosopimukseen

Palkan määräytymiseen vaikuttaa se, työskenteletkö yksityisellä vai julkisella sektorilla ja mitä työehtosopimusta työpaikalla noudatetaan.

Kuntasektorilla palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta, mahdollisesti maksettavasti henkilökohtaisesta lisästä ja työkokemuslisästä. Jos kesätyöntekijä ei ole valmistunut lähihoitajaksi, peruspalkasta voidaan vähentää 10 % epäpätevyysvähennys.

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla noudatetaan G-palkkaluokkia. Lähihoitajan palkat ovat palkkaluokkien G18C ja G22 välillä. Jos kesätyöläisen työt ovat poikkeuksellisesti näitä töitä oleellisesti yksinkertaisemmat tai epäitsenäisemmät, voi vähimmäispalkka olla yhden palkkaluokan alempi. Näin on myös silloin, kun henkilöltä puuttuu työn edellyttämä kelpoisuus ja hän ei siksi voi tehdä kaikkia työhön liittyviä tehtäviä.

Tarkista superilaisia koskevat työehtosopimukset 

Tarkista lomaoikeutesi

Kaikki työntekijät ansaitsevat palkallista lomaa tekemällä työtä.

Pääsääntö on, että vuosilomaa kertyy 31.3. mennessä alle vuoden kestäneissä työsuhteissa kaksi arkipäivää kuukaudessa ja tämän jälkeen 2,5 arkipäivää kuukaudessa. Työpäiviä tulee kuitenkin olla kalenterikuukaudessa vähintään 14. Keikkaluontoisessa työssä työtunteja tulee olla kuukaudessa vähintään 35.

Jos työsuhde on niin lyhyt, ettei vuosilomaa ennätä pitää, on kertynyt loma maksettava lomakorvauksena työsuhteen päättyessä. Lomakorvausta on maksettava kaikista työsuhteista.

Lomakorvauksen tai pidetyn loman ajalta maksettavan vuosilomapalkan lisäksi työntekijällä on oikeus lomarahaan. Se on yleensä 50 % palkasta.

Pyydä työtodistus

Kun työsuhde päättyy, on sinulla oikeus pyynnöstä saada työtodistus. Työtodistus on tärkeä asiakirja, jolla pystyt osoittamaan työkokemuksesi. Todistuksessa ilmenee työsuhteen kesto ja työtehtävien laatu.

Jos todistukseen ei halua arviota omasta työtaidostaan sekä käytöksestään tai syytä työsuhteen päättymiselle, ei työnantaja voi tuoda näitä asioita esille työtodistuksessa.