12.12.2016

Vuoden Välkyksi valittiin superilaisten rekry-bussi

Vuoden Välkky -palkinnon saajaksi on valittu rekry-bussi, jonka on toteuttanut viisi Hämeenlinnan alueen Suomen Lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin ammattiosastoa.

Hämeenlinnan alueen superilaisten rekry-bussi kierrättää valmistuvia opiskelijoita työpaikoilla, joissa superilainen lähihoitaja esittelee työtään. Välimatkoilla ammattiosaston edustaja kertoo ammattiyhdistystoiminnasta ja liiton kuulumisista. TJS:n hallinnon jäsenet pitivät tätä Välkky-ideologiaan hyvin sopivana kekseliäänä toimintatapana. Yhteistyönä tällainen tapahtuma on helpompi myös toteuttaa.

Rekry-bussi on saanut myös opiskelijoilta hyvää palautetta. Kun kierretään eri työpaikoilla, opiskelijat saavat monipuolisesti tietoa siitä, millaista työ on ja millaisia asiakkaat ovat.
- Se auttaa päättämään, mihin myöhemmin haluaa mennä töihin, kertoo Mira Aalto, ammattiosasto 651:n puheenjohtaja. Ideasta ovat tykänneet myös esimiehet, eikä kaikissa tarjolla olleissa paikoissa ole edes ehditty vierailla.

- Opiskelijajäsenyys on monessa järjestössä maksutonta ja opiskelijat saattavat kuulua moneen yhtä aikaa. Kun valmistuu, tulee ajankohtaiseksi päättää, mihin haluaa kuulua. Tällainen perehdytys voi saada valitsemaan juuri SuPerin, pohtii Hanna Jokinen, vastavalittu ammattiosasto 610:n puheenjohtaja.

Niin rekry-bussista kuin muustakin yhteistyöstä on osastojen aktiiveilla paljon hyviä kokemuksia, on mm. voitu tarjota paljon enemmän jäsentoimintaa, toiminta on aiempaa avoimempaa ja siitä on saatu aiempaa enemmän positiivista palautetta.

Hämeenlinnan alueen superilaiset ammattiosastot ovat: 610, 611, 612, 613 ja 651.


Yleisöäänestyksessä voiton vei Open olohuone

Yleisöäänestyksessä voiton vei Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry:n Open olohuone. Open olohuone sai äänistä 23 prosenttia.

Yleisöäänestyksen perusteluissa Open olohuonetta kehuttiin siitä, että se on vapaamuotoinen, matalan kynnyksen foorumi ajankohtaisten asioiden yhdessä pohtimiseen. Yhdistys saa samalla paljon tietoa kentältä liittoon vietäväksi. Vertaistukea annetaan niin kollegoille kuin opiskelijoillekin ja tapaamiset sujuvat ”iloisella mielellä ja rennolla otteella”. Olohuoneen nähtiin myös innostavan aktiiviseen yhdistystoimintaan mukaan. 

 

Vuoden Välkky -palkinnolla halutaan tuoda esiin hyviä ammattiyhdistystoimintaa kehittäviä ideoita

Palkinto jaetaan sellaisesta uutta luovasta ideasta tai toiminnasta, joka on ollut esimerkillistä jäsenpalvelua tai edistänyt ammattiyhdistyksen kehittymistä ja vaikuttavuutta tai lisännyt yhdistyksen jäsenten yhteenkuuluvuutta. Suosikkiaan ehdokkaiden joukosta ovat voineet äänestää kaikkien akavalaisten ja STTK:laisten yhdistysten jäsenet.