1.4.2016

Vuosilomalain muutos voimaan 1.4.2016 - vaikuttaa osaan sopimusaloista

1.4.2016 voimaan tulee vuosilomalain muutos, joka rajaa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan vuosilomakertymää.

Vuosilomalain muutoksen voimaanastuttua lomaa kertyy vapaan aikana enintään kuuden kuukauden ajalta, kun nykyisin lomaa kertyy koko ajalta. Lisäksi vuosiloman siirtämiseen sairastumisen vuoksi tulee kuuden päivän omavastuu yli neljän viikon mittaisen vuosiloman osalta silloin, kun kyse on vuosiloman aikana sairastumisesta. Jos työntekijä sairastuu tai tuleva sairausloma on tiedossa ennen vuosiloman alkamista, kaikki vuosilomat siirtyvät. Vuosilomalain muutoksista on mahdollista sopia työehtosopimuksella toisin.

Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa (KVTES) on määräys siitä, että työntekijälle kertyy vuosilomaa koko äitiys- ja vanhempainvapaan ajalta. Lisäksi KVTES:ssä on määräys sairauskarenssin poistamisesta, jonka mukaan työntekijällä on oikeus siirtää vuosiloma myöhäisempään ajankohtaan, jos hän on vuosiloman alkaessa tai sen aikana työkyvytön sairauden, synnytyksen tai tapaturman johdosta. Näin ollen 1.4.2016 voimaan tulevat vuosilomalain muutokset eivät koske KVTES:in soveltamisalalla työskenteleviä työntekijöitä, vaan heidän työsuhteissaan sovelletaan jatkossakin voimassa olevia KVTES:n määräyksiä.

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksessa on KVTES:iä vastaavat määräykset siitä, että työntekijälle kertyy vuosilomaa koko äitiys- ja vanhempainvapaan ajalta sekä vuosilomien siirtymisestä sairastumisen vuoksi. 1.4.2016 voimaan tulevat vuosilomalain muutokset eivät siten koske myöskään AVAINTA:n soveltamisalalla työskenteleviä työntekijöitä, vaan heidän työsuhteissaan sovelletaan jatkossakin voimassa olevia työehtosopimuksen määräyksiä.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa ja Terveyspalvelualan työehtosopimuksessa ei ole voimassa olevia määräyksiä vuosiloman kertymisestä äitiys- ja vanhempainvapaan ajalta eikä vuosilomien siirtymisestä sairastumisen vuoksi, vaan näissä asioissa sovelletaan vuosilomalakia. Näin ollen 1.4.2016 voimaan tulevat vuosilomalain muutokset koskevat yksityisellä sosiaalipalvelualalla ja terveyspalvelualalla työskenteleviä työntekijöitä lain voimaan tulosta lukien.

SuPerin näkemyksen mukaan ns. sairauskarenssin palauttamista vuosilomalakiin voidaan pitää EU:n työaikadirektiivin ja EU-tuomioistuimen antaman oikeuskäytännön vastaisena, joten SuPer pitää uutta sääntelyä EU-oikeuden näkökulmasta erittäin ongelmaisena. 

Lisäkysymyksissä voit ottaa yhteyttä SuPerin edunvalvontayksikköön lomakkeella tästä