1.11.2018

#Ykkösketjuun-kampanja: Suomeen tarvitaan ihmisoikeuksia koskeva yritysvastuulaki

#Ykkösketjuun on kansalaisten, kansalaisjärjestöjen, yritysten ja ammattiyhdistysliikkeen yhteinen kampanja, joka haluaa Suomeen sitovan lain yritysten ihmisoikeusvastuusta.

Kampanjassa on mukana yli 100 yritystä, kansalaisjärjestöä ja ammattiliittoa. Myös SuPer on mukana tukemassa #ykkösketjuun-kampanjaa. Kampanjaa koordinoi yritysvastuujärjestö Finnwatch.


Mikä yritysvastuulaki?

Monet suomalaiset yritykset huolehtivat jo nyt toimintansa ihmisoikeusvaikutuksista. Ne tekevät näin voidakseen vastata niin asiakkaiden kuin sijoittajien odotuksiin.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on yrityksille kuitenkin tällä hetkellä vapaaehtoista. Vastuuttomat yritykset voivat edelleen saada epäreilua kilpailuetua ihmisoikeuksia polkemalla.

Yritysvastuulaki varmistaa sen, että ihmisoikeuksien kunnioittamista koskevat vaatimukset ulotetaan kaikkiin yrityksiin – myös niihin, joiden asiakkaat tai sijoittajat eivät ole kiinnostuneita ihmisoikeuksista.

Lue yritysvastuulaista tarkemmin >>


Mitä voit tehdä?

Voit kuluttajana olla mukana kampanjassa allekirjoittamalla vetoomuksen. Vetoomuksen allekirjoittaneet haluavat, että eduskunta säätää yritysvastuulain, joka velvoittaa yrityksiä välttämään ja vähentämään toimintansa kielteisiä ihmisoikeusvaikutuksia.

Allekirjoita vetoomus kampanjasivuilla >>