7.2.2018

Ilmoita työnantajan yksipuolinen työvuoroluettelon muutos SuPeriin

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana SuPerin jäsenet eivät sovi ylitöiden tekemisestä eivätkä työvuorojen vaihtamisesta.

Ylityöhön tarvitaan lähtökohtaisesti aina työntekijän kutakin kertaa varten erikseen antama suostumus.

KUNTASEKTORILLA työnantaja voi yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa vain KVTES:in mukaisesta perustellusta syystä, jollainen ei ole ennalta ilmoitettu ylityö- ja vuoronvaihtokielto.

YKSITYISSEKTORILLA TPTES:in mukaan työvuoroluetteloa voidaan muuttaa vain sovittaessa. SOSTES ja YTHS:n työehtosopimus sisältävät määräykset myös työehtosopimuksen yksipuolisesta muuttamisesta tietyin edellytyksin.

Tilanteessa, jossa työnantaja kaikesta huolimatta yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa tai velvoittaa työntekijää jatkamaan työvuoroa, voit:

  1. Pyytää työnantajaa täyttämään Työnantajan määräys työvuoromuutokseen-lomakkeen
    JA
  2. Pyytää työnantajan ilmoitus työvuoromuutoksesta -lomakkeeseen työnantajan kuittauksen

 

Tulosta KUNTASEKTORIN ohje ja lomakkeet tästä »
Tulosta YKSITYISSEKTORIN ohje ja lomakkeet tästä »

 

Myös sähköpostissa tai tekstiviestitse tullut vahvistus työvuoroluettelon yksipuolisesta muuttamisesta riittää todisteeksi. Lähetä näissä tapauksissa tuo sähköposti tai tekstiviesti liiton edunvalvontaan: edu@superliitto.f