8.2.2018

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto yksityissektorilla 8.2. alkaen - lue toimintaohjeet

Jos et löytänyt vastausta kysymykseesi usein kysytyistä kysymyksistä, voit soittaa myös SuPerin puhelinpäivystykseen. Tutustuthan kuitenkin ensin usein kysyttyihin kysymyksiin ja vastauksiin!

Työtaistelutoimiin liittyvissä asioissa voit soittaa SuPerin päivystysnumeroon
puh. 09-2727 9220.
Päivystysaika on arkisin klo 9–16.

Työtaistelutoimien aikana potilas-, asiakas- ja lapsiturvallisuusasioissa sekä mitoitus- ja kuormitusasioissa voit soittaa päivystysnumeroon puh. 09-2727 9170.
Päivystysaika on arkisin klo 9–16.


Yksityisen sosiaalipalvelualan, Terveyspalvelualan ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n työehtosopimusten voimassaolo päättyi 31.1.2018.

Neuvotteluja uusista työehtosopimuksista käydään edelleen. Koska neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta eivät ole edenneet suotuisasti, ovat ERTO ry, SuPer ry ja Tehy ry (jäljempänä Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry) päättäneet julistaa kyseisten sopimusalojen kaikille työpaikolle ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, joka alkaa torstaina 8.2. klo 7.00 ja on voimassa toistaiseksi, kunnes toisin ilmoitetaan.

  • Ylityö- ja vuorovaihtokiellon aikana
    • ei tehdä ylityötä
    • ei vaihdeta työvuoroja

Neuvottelijat tarvitsevat tukesi! Toimenpiteellä on tarkoitus edistää neuvotteluja ja sopimusratkaisun syntymistä. Toiminnalla jäsenistö viestittää työnantajalle, että he tukevat TSN:n neuvottelutavoitteiden toteutumista ja vastustavat työnantajan sopimusheikennyksiä.

TPTES:n osalta kielto on päättynyt torstaina 22.2.2018
YTHS:n osalta kielto on päättynyt tiistaina 13.2.2018.

Tältä sivulta voit lukea, mistä ylityö- ja vuorovaihtokiellossa on kysymys. Tarkempaa tietoa ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät liittojen ja TSN:n verkkosivuilta www.tsn.fi


 

KEITÄ YLITYÖ- JA VUOROVAIHTOKIELTO KOSKEE?

Kyseessä on laillinen työtaistelutoimenpide, johon jokaisen edellä mainituilla sopimusaloilla työskentelevän ERTOn, SuPerin ja Tehyn jäsenen on osallistuttava.

MITÄ TÄMÄ TARKOITTAA?

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana ERTOn, SuPerin ja Tehyn jäsenet kieltäytyvät tekemästä ylityötä ja vaihtamasta työvuoroja. Kiellon aikana työntekijät eivät sovi työnantajan kanssa ylitöiden tekemisestä eivätkä myöskään sovi työvuorojen vaihtamisesta. Myös ”harmaan ylityön” tekeminen on – kuten aina – kiellettyä. Työpaikalle saavutaan
ja sieltä poistutaan täsmällisesti työvuoroluetteloon merkityn työvuoron mukaisesti.

Liukuvassa työajassa liukumasaldojen kerryttäminen on kiellettyä. Luottamusmiehen
tulee pidättäytyä työnantajan mahdollisesti esittämistä työaikaa koskevista paikallisista sopimuksista.

MITÄ VASTAAN, JOS MINUA PYYDETÄÄN YLITÖIHIN TAI VAIHTAMAAN TYÖVUOROA?

Voit kertoa, että ammattiliittosi on asettanut ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, jota sinun jäsenenä on noudatettava. Ylityötä saa lain mukaan teettää vain työntekijän kutakin
kertaa varten erikseen antamalla suostumuksella.

KUKA ON VASTUUSSA TYÖPAIKAN TOIMINNASTA?

Työnantaja on aina vastuussa toiminnastaan. Työnantajan on huolehdittava, että työpaikalla on kaikissa tilanteissa sopimusten ja toimiluvan edellyttämä riittävä määrä työntekijöitä. Työnantajan tulee varautua siihen, että esim. sairastuneen työntekijän tilalla on sijainen. Sinä työntekijänä et ole vastuussa sijaisen hankkimisesta, ellei se ole nimenomaisesti sinun toimenkuvaasi kuuluva tehtävä työyhteisössä.

LIITON JÄSENYYS SUOJAA JA VELVOITTAA

Kun ammattiliitto (ERTO, SuPer, Tehy) tekee päätöksen työtaistelusta, vastuu on liitolla. Yksittäiselle jäsenelle ei saa tulla seuraamuksia työtaisteluunosallistumisesta.  Jäsenen on toimittava liittonsa päätöksen mukaisesti. Kaikenlainen työtaistelun alainen työ on kiellettyä. Työntekijä, joka toimii vastoin liittonsa päätöksiä ja työskentelee työtaistelun aikana, on rikkuri. Rikkuruuden seurauksista päättää ammattiliiton johto.

TYÖNANTAJA EI SAA PAINOSTAA

Työnantaja saattaa ryhtyä vastatoimiin esim. kieltäytyä vahvistamasta uusia lomia tai myöntämästä vapaita. Työtaistelun aikana tällaisiin toimiin pitää varautua ja sopeutua.

 Toisinaan työntekijöitä tai luottamushenkilöitä voidaan yrittää painostaa luopumaan työtaistelusta tai eroamaan liitosta. Räikeimmillään kyse voi olla jopa rikoksesta
(RL 47 luku 3§). Tällaisissa tapauksissa tulee ottaa yhteyttä omaan liittoon.

Jäsentä saattaa työtaisteluun ryhtyminen huolestuttaa. Syytä pelkoon ei ole. Työntekijällä on laillinen oikeus työtaisteluun. Yksittäisen jäsenen neuvotteluasema on heikko. Siksi meillä on liitto ja muut jäsenet ympärillämme. Työehtoja voimme puolustaa vain yhdessä. Vastuu onnistumisestamme riippuu meistä jokaisesta.

SEURAA LIITON JA TSN:N VERKKOSIVUJA

Neuvotteluissa tilanteet saattavat muuttua nopeasti. Varmista, että työsuhde- ja yhteystietosi (työnantaja, työpaikka, sähköposti ja matkapuhelin) liiton rekisterissä ovat ajan tasalla.  Työtaistelun aikana saattaa liikkua huhuja ja väärää tietoa. Luota vain oman liittosi ja TSN:n viestintään. Tiedotamme ylityö- ja vuoronvaihtokiellon päättymisestä tai mahdollisista jatkotoimista liittojen ja TSN:n verkkosivuilla sekä sähköpostitse lähetettävillä jäsenkirjeillä.

Lisätietoja ja vastauksia sinua askarruttaviin kysymyksiin löydät liittojen ja TSN:n
verkkosivuilta www.tsn.fi ja
www.superliitto.fi