7.5.2015

Esimiesten asenteisiin tarvitaan muutosta erikoissairaanhoidossa

Erikoissairaanhoito on aina ollut haluttu työpaikka lähi- ja perushoitajille. Vuonna 1993 aloitettua lähihoitajakoulutusta on kehitetty vuosien mittaan vastaamaan entistä paremmin potilaiden ja työelämän tarpeita.

Lähi- ja perushoitajien määrää on kuitenkin vähennetty erikoissairaanhoidossa rajusti. Kun toimia on vapautunut esimerkiksi eläköitymisen vuoksi, on tilalle palkattu sairaanhoitajia. Sen sijaan potilaiden hoidon tarve ei ole vähentynyt erikoissairaanhoidossa.
 
Arvioiden mukaan työelämässä olevista lähi- ja perushoitajista siirtyy vuosina 2010–2030 eläkkeelle selvästi yli puolet (60,5 %) ja sairaanhoitajista noin puolet (49,7 %). On suuri haaste, kuinka heidän tilalleen saadaan osaavaa työvoimaa.
 
Osaamisen rajoittaminen on toinen kummastuttava seikka erikoissairaanhoidossa. Lähi- ja perushoitajien lääkehoidon osaamisen käyttöä rajoitetaan hyvinkin paljon. SuPerin uuden selvityksen mukaan yli viidennes erikoissairaanhoidossa työskentelevistä lähi- ja perushoitajista ei saa osallistua lääkehoitoon lainkaan. Eli kipulääkkeen saa antaa omainen, mutta lääkehoitoon koulutettu lähi- ja perushoitaja ei.

Kummallista tässä on myös se, että esimerkiksi vanhustenhoidossa osaamista saa käyttää laajasti, mutta jostain syystä se ikäänkuin häviää työnantajan mielestä, kun siirrytään erikoissairaanhoidon puolelle.

Työllisyyttä yritetään ratkaista luomalla matalapalkka-ammatteja, joissa koulutus on lyhyt. Esimerkkinä tästä on hoiva-avustajakoulutus. Myös toisen asteen tutkintojen koulutusaikoja suunnitellaan lyhennettävän. Ristiriitaista on, että esimerkiksi erikoissairaanhoidossa edes nykyisen lähihoitajatutkinnon omaava ei ole työnantajan mukaan riittävästi koulutettu.

Yhteiskunta kouluttaa terveydenhuollon ammattilaisia ja sen jälkeen jättää hyödyntämättä heidän osaamisensa. Samojen työntekijöiden, joiden osaamisen käyttöä rajoitetaan, täytyisi päättäjien ja työnantajajärjestöjen mukaan ymmärtää, kun valtion ja kuntien talous on retuperällä ja pienituloisten palkkapussia pitäisi tätä syystä entisestään pienentää. Ei ihme, että kansa on myös eduskuntavaaleissa osoittanut tyytymättömyyttään vallitsevaan politiikkaan.

Jotain tulisi tehdä, ettei työntekijöihin kohdistuisi kohtuutonta painetta. Jos todella on mittavien säästöjen aika, aloitetaan säästöt vaikka siitä, että kaikkien jo olemassaoleva osaaminen otetaan käyttö. Annetaan hoitajien hoitaa.
 
Sari Tirronen
Tiedotuspäällikkö, KTM
 

    Kommentit

    Lähetä kommentti