27.8.2014

Käykö lapsi koulua henkensä kaupalla?

Koulujen alun myötä moni huoltaja lähettää lapsensa jännityksen sekaisin tuntein koulutielle. Osaako lapsi nyt varmasti koululle, entä luokkaan, saako lapsi kavereita? Syökö jotakin, osaako keskittyä tunnilla? Muistaako lapsi merkitä läksynsä ja tuoda oikeat kirjat kotiin? Uudet asiat jännittävät myös lasta ja niin paljon niitä koulun alku tuo tullessaan!

Suuri muutos aikaisempaan on, että koulun alkuun asti huoltaja on ollut lapsen joka hetkestä tietoinen. Varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat huolehtineet lapsesta päivähoitoaikana. Koulussa ja koulumatkoilla lapsen vastuu itsestään lisääntyy. Terveelle lapsella tämä kaikki on jännittävää ja pelottavaakin, useimmiten kuitenkin hyvällä tavalla.

Nämä itsenäistymisen askeleet saattavat  olla pelottavaa ja jopa hengenvaarallista lapsella, jolla on jokin hoitoa vaativa pitkäaikaissairaus. Esimerkiksi diabetes on meillä yleisempää kuin missään muualla maailmassa. Yksiselitteistä syytä on vaikea osoittaa. Mutta diabeteksen hoidon me osaamme. Diabeteksen hoidon kulmakiviä ovat hyvä itsehoito, ravitsemus ja liikunta. Koululaiselle välipalojen kellontarkka seuraaminen, verensokerin mittaaminen ja insuliinihoidosta vastaaminen ovat liian suuri taakka. Koululaiset tarvitsevat tähän tukea. Terveydenhuollon koulutuksen saaneilla koulunkäynninohjaajilla ja -avustajilla on tähän tehtävään valmiudet. Kuntien on myös huolehdittava, että koulunkäynnin ohjaajia on kouluissa nyt ja jatkossa turvaamassa koululaisten päivää.

Itsehoitoa on hyvä opetella, mutta vastuu siitä on oltava aikuisella. Huoltajat eivät voi olla vastuussa, mutta yhteistyö heidän ja koulun henkilöstön välillä on toimittava. Hyvin monessa koulussa on koulunkäynninohjaajina tai -avustajina lähi- tai perushoitajia. He ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja koulutuksensa turvin voivat ottaa vastuun diabeteslapsen hoidosta päivän aikana. Kuitenkin hekin tarvitsevat perehdytyksen kunkin lapsen henkilökohtaisen sairauden hoitoon. Osaamisen varmistamisen jälkeen vastuunjako on selvä. Asianmukaista on myös kirjata, kuka vastaa, ketkä ovat varavastaavat ja miten toimitaan. Tässä keskustelussa toimitaan yhteistyössä huoltajien ja koulun henkilökunnan kanssa.

Otetaan kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten osaaminen käyttöön myös opetusalan ympäristössä. Koululaisen terveys ja hyvinvointi on kuitenkin kaiken perusta. Yhdenkään lapsen ja koululaisen ei tarvitse käydä koulua henkensä kaupalla.

Oikein hyvää ja turvallista koulusyksyä kaikille koululaisille!
 
 

    Kommentit

    Ulla Tanttu15.09.2014 11:29:49Hei!Ja kiitos taas hyvästä asiantuntevasta kirjoituksesta lapsista ja koulumaailmasta.Osaat niin maan läheisesti kirjoittaa lapsista , että oli pakko kommentoida. Luin aiemmin jo kirjoituksesi, mutta silloin ei ollut aikaa laitella kommenttia. Lasten asiat on aina ollut lähellä sydäntäni. Isoäitinä seuraa vähintäänkin yhtä suurella mielenkiinnolla miten lasten lapset pärjää koulu elämässä, Samoin kuin aikoinaan omista lapsista oli huolissaan. Mukavaa että pidät lasten asioita esillä:) Lämpimät syksyn terveiset täältä Lahdesta Ulla Tanttu

    Lähetä kommentti