9.2.2018

Kunta-alalla oli poikkeuksellisen vaikea neuvottelukierros

Kunta- alan neuvottelut saatiin eilen illalla päätökseen. Paperit on nyt neuvottelijoiden toimesta hyväksytty, mutta lopullisesti neuvottelutuloksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä päättää SuPerin liittohallitus tiistaina 13.2.2018.

Mikäli neuvottelutulos hyväksytään, uusi ja ehkä viimeinen nykymuotoinen Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) on voimassa 1.2.18 - 31.3.2020.  Neuvoteltu sopimus on se, jolla maakuntien palvelukseen siirtyy yli 200 000 henkilöä, mikäli sote-uudistus etenee nyt kaavaillulla tavalla. Maakuntien tulevaa sopimusjärjestelmää valmistellaan vuosien 2018 ja 2019 aikana. Koulutetun hoitohenkilökunnan osalta olemme vahvasti matkalla kohti erityisesti alamme erityispiirteitä huomioivaa sopimusmaailmaa.

Saavutetun neuvottelutuloksen mukaan tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan 1.5.2018 lukien 26 eurolla, kuitenkin vähintään 1,25 %:lla. Superilaisista osa saa siis korotuksen 26 euron suuruisena, osa prosentteina. Seuraavan kerran palkkoja korotetaan paikallisella järjestelyerällä 1.1.2019 lukien. Erän suuruus on 1,2 % KVTES:n palkkasummasta. Tämän erän paikallisesta kohdentumisesta neuvottelevat omat pääluottamusmiehemme kunnissa ja kuntayhtymissä.

Sopimuskauden toinen yleiskorotus tulee kaikille maksuun 1.4.2019 ja sen suuruus on 1 % kunkin henkilön tehtäväkohtaisesta palkasta. Moni varmasti odotti, että korotukset olisivat olleet suurempia, mutta tämä ratkaisu vastaa tasoltaan vientiliittojen tekemiä palkankorotusratkaisuja. Arvioimme, että vahvemmat työtaistelutoimet eivät tässä tilanteessa tuota parempaa ratkaisua.

Lomarahakompensaation sijaan saimme paikalliseen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän. Se maksetaan koko kunnan henkilöstölle. Kertaerän suuruus on 9,2 % kunkin palkansaajan varsinaisesta palkasta eli superilaisilla määrä vaihtelee palkan mukaan.

Lomarahaleikkauksen kompensaatio oli tämän kierroksen hankalin kokonaisuus, koska maan hallitus ei lukuisista vetoomuksistamme huolimatta suostunut antamaan rahaa tähän tarkoitukseen. Ei, vaikka kuinka muistutimme leikkauksen syntyhistoriasta ja siitä, että joustoa täytyy olla myös hoitajille päin nyt kun maan taloudellinen tilanne on nopeasti kohentumassa. Ei auttanut.

Palkankorotusten lisäksi neuvottelutulokseen sisältyy paljon tekstimuutoksia. KVTES:n varhaiskasvatusta koskeva liite on kokenut kokonaisuudistuksen ja työaikaluvussa on merkittäviä uudistuksia. Molemmat näistä uudistuksista tulevat voimaan toukokuussa 2018. Superilaisten kannalta tärkeä muutos on mahdollisuus käyttää jaksotyötä kotihoidossa. Jaksotyössä ruokailu tapahtuu aina ”joutuisasti” työn ohessa. Myös yleistyöajassa ruokailu tapahtuu työaikana, mikäli tosiasiassa ruokataukoa ei pystytä pitämään. Jospa vihdoin saimme kotihoidon ruokataukoasian oikealle tolalle.

Työ- ja perhe-elämän helpottamiseksi sairaan lapsen kanssa saa jatkossa jäädä kotiin siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 12 vuotta. Palkallinen isyysvapaa pitenee 12 arkipäivään. Tiedotamme tekstimuutoksista täsmällisemmin tuloksen tultua lopullisesti hyväksytyksi.

Neuvottelutulos sisältää myös useita työryhmiä, joissa pyrimme edelleen parantamaan työehtosopimuksen määräyksiä ja valmistautumaan tulevaan sote- ja maakuntauudistukseen.

Kuntasektori on nyt hyväksyntää vaille valmis, mutta yksityinen sektori jatkaa vielä tiukkaa vääntöä. Toisin kuin yleisesti luullaan, yksityisellä puolella moni asia on paljon heikommalla tolalla kuin kuntasektorilla. Palkkojen saaminen lähemmäs kuntien tasoa on erityisen tärkeää nyt, kun yksityistäminen näyttää kiihtyvän soteuudistuksen myötä entisestään.

Tämä kierros teki hoitohenkilökunnan liian vähäisen määrän konkreettisesti näkyväksi kaikille. Toivottavasti päättäjien silmät nyt viimeistään aukesivat todelliselle tilanteelle ja syille, joista hoitohenkilökunnan tyytymättömyys kumpuaa.

 

 

 

 

 

    Kommentit

    Lähetä kommentti