8.2.2019

Päivähoito skandaalin takana

On totta, että SuPeriin on tullut yhteydenottoja muun muassa kymmenistä Touhulan yksittäisistä päiväkodeista. Syitä on monia: huonoa johtamista, toimimattomat puitteet, puutteelliset tarvikkeet ja materiaalit, puutteellinen siivous ja puutteellinen keittiöresurssi. Mutta yksi syy ylitse muiden on henkilöstön määrä. Sitä vaan ei osata laskea oikein. Tapahtuu liian paljon ja toistuvasti alimiehityksiä. Lasten ja kasvatushenkilöstön turvallisuus on vaarantunut lukuisia kertoja.

Meillä on varhaiskasvatuslaki 540/2018, jossa määritellään ehdot, joiden täyttyessä mitoituksesta saa poiketa.

”Säädetystä suhdeluvusta poikkeaminen pykälässä tarkoitetulla tavalla ei voi olla jatkuvaa eikä päivittäistä eikä se voi kestää koko toimintapäivän ajan, vaan sen tulee olla luonteeltaan lyhytaikaista ja satunnaista. Varhaiskasvatuksen järjestäjän tulee huolehtia riittävästä sijaisjärjestelmästä, jonka avulla pystytään huolehtimaan siitä, että lain edellyttämä henkilöstömitoitus pystytään nopeasti saavuttamaan myös vaikeasti ennakoitavissa tilanteissa.”

Tätä lain perustelua ei ole luettu tai ymmärretty käytännön työn toteutuksessa. Tämä on todellinen musta aukko, joka tekee koko varhaiskasvatuslain, laadun ja tavoitteet mahdottomiksi toteuttaa. Jos poikkeamispykälän perusteluita noudatettaisiin, meillä ei olisi nyt päivähoitoskandaaliksi kutsuttua tilannetta päällä.

Toinen hankaluus on, ettei todellinen päivä päiväkodissa ja lain määritelmät mene ollenkaan yhteen. Laki lähtee ikään kuin siitä, että päiväkoti olisi avoinna kello 8−16. Jos näin olisi, kaikki toimisi loistavasti! Usein työelämästä johtuen lapsemme tarvitsevat kuitenkin hoitoa aamukuudesta iltakuuteen asti sekä vuorotyöläiset jopa kaikkina vuorokauden aikoina. Kasvattajien työaika päiväkodeissa ei vain riitä kattamaan usein jopa 12 tunnin aukioloa. Siellä tullaan aamuvuoroon, välivuoroon ja iltavuoroon, jotta homma rullaisi edes jotenkin. Tästä syystä työntekijät ovat paikalla yhtäaikaisesti vain muutaman tunnin ajan.

Työn resurssin ja työn tarpeen yhteensovittamista on vaikea saada toimimaan. Kun laissa annetaan mahdollisuus liian löperön käytännön pyörittämiseen, mennään siitä mistä aita on matalin. Aamulla kello 7.30 on usein tullut vasta kaksi hoitajaa töihin ja paikalla saattaa olla jo kahdeksan alle kolmevuotiasta lasta ja kymmenen kolme vuotta täyttänyttä lasta. Paikalla tulisi olla neljä työntekijää. Tämä tapahtuu joka aamu ja vielä iltapäivisinkin suhdeluvun ylitys on säännöllistä, jatkuvaa ja pitkäkestoista.

Samaa tapahtuu myös kunnan päiväkodeissa, mutta siellä hoitajat eivät juokse tämän lisäksi keittiössä keittämässä puuroa ja pihaa hiekoittamassa. Tukitehtävät on usein paremmin hoidettu.

Nämä ongelmat ovat olleet tiedossa jo lakia säädettäessä. SuPer on pyytänyt lausunnossaan (pdf) pykälän 36 poistamista tai tarkempaa määrittelyä, koska käytännöstä tiedämme, että se tuottaa paljon ongelmia ja turvallisuusriskejä lapsille. Näin ei ole kuitenkaan tehty, vaan on annettu toimijoille mahdollisuus touhuta kuten parhaaksi näkevät.

Lisäresursseja valvontaan on luvattu. Odotamme innolla toimivan valvonnan lisääntymistä.

Kommentit

Lähetä kommentti