24.8.2022

Sarastia toi laajoja ongelmia palkanmaksuun – miltä tulevaisuus näyttää?

Helsingin kaupunki otti julkisomisteisen Sarastia Oy:n tuottaman palkanlaskentajärjestelmän käyttöön keväällä 2022 ja laajat ongelmat työntekijöiden palkanmaksun kanssa ovat jatkuneet siitä asti. Pormestari Juhana Vartiainen (kok.) totesi heinäkuussa, että ongelmat tulevat jatkumaan varmasti vielä muutamia kuukausia, mutta sittemmin myös pidempiä arvioita on esitetty.

Poliisi aloittikin esiselvityksen Helsingin kaupungin palkanmaksuhäiriöistä sen arvioimiseksi, onko asiassa syytä epäillä rikosta, minkä lisäksi Helsingin kaupungin menettelystä suhteessa hankintalakiinkin on julkisuudessa esitetty kysymyksiä.

Käytännön tasolla uudistus on aiheuttanut työntekijöille puuttuvia tai vaillinaisia palkkoja sekä liikasuoritusten takaisinperintää lukuisten muiden ongelmien lisäksi. Myöhästyneiden saatavien viivästyskorot ovat niin pieniä, että kuukausiksi palkatta jäänyttä työntekijää ne eivät juurikaan lämmitä. Hämmennystä ovat herättäneet myös sekavat ja vaikeasti tulkittavat palkkakuitit ja niiden hankala saatavuus. Helsingin kaupungin taloushallinnon asiakaspalvelu on ollut myös täysin ruuhkautunut, jolloin virheiden oikaisuun on mennyt kohtuuttoman pitkään.

Sarastia on valittu palkanlaskennan toteuttajaksi useilla hyvinvointialueilla. On itsestään selvää, että Helsingin palkkakaaos ei saa toistua muualla. SuPerin paikalliset luottamusmiehet tekevät parhaansa jäsenten auttamiseksi ja SuPer on aktiivisesti pyrkinyt vaikuttamaan päättäjiin ongelmien korjaamiseksi, mutta huoli ongelmien jatkumisesta on suuri.

Mitä Helsingissä sitten olisi voitu (ja pitänyt) tehdä paremmin? Uudistusta ei ainakaan toteutettu vaadittavalla huolellisuudella. SuPerin lähtökohta on, että tällaisissa työntekijöiden palkanmaksuun kohdistuvissa uudistuksissa työnantajalta edellytetään erityistä huolellisuutta. Uudistukselle on varattava aikaa, työvoiman riittävyydestä on huolehdittava ja tarpeelliset käyttökoulutukset järjestettävä.

Kyseessä ei ole edes pelkästään Sarastiaa koskeva aihe, vaan työsuhteen keskeisimpiin velvollisuuksiin liittyvä kysymys: työntekijä tekee työnsä ja tästä työstä maksetaan sovittu palkka ajallaan. Työsopimuslain mukaan työnantajan, joka huolimattomuudesta rikkoo tai laiminlyö työsuhteesta tai laista johtuvia velvollisuuksia, on korvattava työntekijälle siten aiheuttamansa vahinko. Muunlaiset korvaukset ovat aina poliittisia linjauksia.

Koska virheet palkanmaksussa ovat tulevaisuudessa mahdollisia, työntekijän kannattaakin aina olla tarkkaavainen myös itse oman palkanmaksun suhteen. SuPerissa toivotaan, että Sarastian palkanmaksujärjestelmän ongelmat saadaan mahdollisimman nopeasti taklattua, jotta ongelmat eivät jatkossa leviä entistä laajemmalle ja työntekijät saavat palkkansa oikein ja ajallaan myös järjestelmiä uudistettaessa.

Jussi Kiiski
Lakimies
SuPerin sopimusedunvalvonta

 

    Kommentit

    Lähetä kommentti