13.5.2022

SuPer on varhaiskasvatuksen asiantuntija

SuPer on ainoa liitto, joka on keskittynyt sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan toisen asteen tutkinnon suorittaneiden edunvalvontaan. SuPerissa kuulut ammattiliittoon, jossa myös liiton päättäjät ovat lähi- ja perushoitajia. Mitä se tarkoittaa esimerkiksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajille tai koulunkäynninohjaajille?

SuPerissa päätökset ja linjaukset tekevät jäsenistä koostuvat vaaleilla valitut toimielimet: edustajisto ja liittohallitus. Liiton työntekijät tekevät päivittäin työtä näiden linjausten mukaisesti jäsenten hyväksi. Esimerkiksi minä olen valmistunut lähihoitajaksi, tehnyt lastenhoitajan työtä päiväkodissa ja ammennan tietämykseni koulutukseni sekä työkokemukseni myötä.

Matkan varrella kertyneen jatko-opiskelun sekä työkokemuksen myötä uskallan sanoa, että meillä SuPerissa on varhaiskasvatuksen lastenhoitajuuden maan paras asiantuntemus. Meillä on liitossa omakohtaista kokemusta lähihoitajakoulutuksesta, työstä varhaiskasvatuskentällä, tutkintojen (myös kasvatus- ja ohjausalanperustutkinto) kehittämisen ja koostumuksen tuntemusta sekä ammatillisten haasteiden tunnistamista esimerkiksi mitoitusten ja lääkehoidon osalta.

Olimme tiiviisti vaikuttamassa, kun varhaiskasvatuslakia valmisteltiin ja toimme myös haasteita esiin. Lain velvoitteet ja avaukset tekstien takana ovat tarkasti tiedossamme. Varhaiskasvatussuunnitelmien perusteet ovat uudistuneet jo monta kertaa viimeisen kymmenen vuoden aikana ja olemme olleet muutostyössä mukana. Lisäksi olemme olleet lukemattomissa työryhmissä, pohtineet työn tulevaisuutta ja tehneet kannanottoja ja lausuntoja.

Olemme olleet asiantuntijaryhmissä-, -tapaamisissa ja -kokouksissa sekä tehneet yhteistyötä aina siellä, missä siitä voisi olla hyötyä jäsenillemme. Kaikissa näissä viestinämme ovat olleet jäsenistöstämme nousevat asiat: miten työ voitaisiin tehdä lapsen etua ajatellen ja siten, että lastenhoitajat ja koulunkäynninohjaajat jaksavat tehdä työtään eli työn tekemisen puitteet ovat kunnossa. Tämä työehtosopimusten ja työlainsäädännön osaaminen tiivistyy SuPerissa sopimusedunvalvontaan. SuPerissa ammatillinen edunvalvonta sekä sopimusedunvalvonta on sikäli yksinkertaista, että me ajamme vain ja ainoastaan lähihoitajien ja muiden toisen asteen sote- ja kasvatusalan ammattilaisten asioita, jokaisessa asiassa.

Olemme ottaneet voimakkaasti kantaa siihen, että meistä lastenhoitajien määrän vähentäminen vuoteen 2030 mennessä ei ole kannatettavaa, koska jo nyt meillä on pulaa työntekijöistä.

Osaamme SuPerissa sanoa, mitä osaamista toisen asteen tutkinnot tuovat varhaiskasvatukseen. Tiedämme myös, mitä erityistä osaamista, esimerkiksi terveydenhuollon näkökulmaa, varhaiskasvatuksessa tarvitaan lapsen edun toteutumiseksi. Jotta lapsi oppii, tulee perusasioiden, kuten hyvän hoidon, terveydestä huolehtimisen, hyväksynnän ja kuulluksi tulemisen, olla kunnossa.

Uskallan hyvällä omallatunnolla sanoa, että SuPerissa on Suomen paras lähihoitajuuden asiantuntemus. Haluathan sinäkin kuulua SuPer-voimiin?

Johanna Pérez
SuPerin asiantuntija

    Kommentit

    Päivi Koivusalo18.05.2022 11:55:54Kiitos Johanna oli ilo lukea tätä tekstiä kun se on ihan totta.

    Lähetä kommentti