29.12.2017

Toimivat työyhteisöt rakentavat turvallisuutta

Turvallisuuden tunteesta on tullut yhä merkityksellisempi maailman muuttuessa vähemmän ennakoitavaksi. Kriisit lähellä ja kaukana keikuttavat turvallisuuden tunnetta ja saavat pohtimaan omia päivittäisiä valintoja tarkemmin. Pyrkimyksestä oman elämän hallintaan tulee yhä halutumpaa.

Sosiaalinen media on tuonut kriisit yhä lähemmäksi. Sosiaalisessa mediassa jaettu pelko, turvattomuus ja toisaalta myös yhteisöllinen sureminen, tukeminen ja voimaantuminen tuovat sekä mahdollisuuksia että uhkia. Some tarjoaa tehokkaan kanavan niin pelon lietsomiselle kuin turvallisuuden tunteen vahvistamisellekin. Turvallisuuden tunteen lähteet eivät ole kaikille samat. Toisille turvallisuuden tunteen tuo esimerkiksi turvattu toimeentulo, läheisyys ja myötätunto, toisille valitettavasti jopa väkivallan harjoittaminen.

Syrjäytymisen uhka on suuri tänä päivänä ja se koetaan sisäisen turvallisuuden suurimpana uhkana Suomessa. Ryhmien ulkopuolelle jääminen ja syrjäytyminen jo nuorena luovat suunnatonta turvattomuutta. Työttömyys aiheuttaa kaikkein suurimmat ongelmat yksilölle itselleen. Ulkopuolisuuden tunne heikentää merkittävästi ihmisen psyykkistä hyvinvointia. Yleensä ihminen haluaa kuulua johonkin ja usein haemme oman ryhmämme joka tapauksessa jostakin. Aina löytyy ryhmä, joka kaipaa uusia jäseniä. Kaikkien ryhmien arvot eivät ole ihmisyyttä tai ihmiselämää kunnioittavia. Valitettavasti sosiaalinen media tarjoaa myös näiden ryhmien sanoman levittämiselle mahdollisuuden. Ihminen tarttuu siihen, mistä saa hyväksyntää ja merkityksellisyyden tunteen.

Tarvitaan luonnollisia ryhmiä, rakentavaa yhteisöllisyyttä, joka ei ole tuhoavaa ja muita alas painavaa. Työyhteisö on merkittävä yhteisö, jonka toimivuudella on erittäin suuri vaikutus yksilön hyvinvointiin. Itse työllä ja toimeentulon turvaamisella on suuri merkitys hyvinvoinnille ja turvallisuuden tunteelle. Myös ryhmään kuuluminen on keskeinen hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä ylläpitävä tekijä.

Työyhteisö on luonnollinen ryhmä ja hyvin toimiessaan tukee sekä ammatillista että sosiaalista kehittymistä. Hyvin toimiva ryhmä vahvistaa psykologisesti turvallista ilmapiiriä, jossa on helppo tuoda esiin omia mielipiteitä ja ideoita. On tärkeää, että työyhteisössä on empaattisia ihmisiä, jotka kannustavat muita työyhteisön jäseniä. Hyvin toimivat työyhteisöt auttavat myös yhteiskunnan sisäisen turvallisuuden rakentamisessa tarjotessaan terveet arvot omaavan ryhmän ja merkityksellisyyttä elämään.

 

Sari Tirronen, tiedotuspäällikkö

 

 

    Kommentit

    Lähetä kommentti