1.2.2019

”Tulkaa sulkemaan tämäkin paikka!”

Viime päivinä SuPeriin on tullut entistä enemmän yhteydenottoja. Vanhustenhoidon epäkohtien uutisointi on saanut kansalaiset tarttumaan puhelimeen ja jakamaan kokemuksiaan. Omaiset, hoitajat, entiset hoitajat ja huolestuneet kansalaiset ovat kertoneet, miltä vanhustenhoito tänä päivänä ja menneinä vuosina on tuntunut. Huoli asiakkaista ja omaisista on suuri. 

”Tulkaa sulkemaan tämäkin paikka!” pyysi eräs soittaja, joka kertoi ongelmista asiantuntijallemme. Valvira sulki Esperi Caren Hoivakoti Ulrikan Kristiinankaupungissa, mutta samanlaisia tarinoita on ympäri Suomen. Hätähuutoja tulee pohjoisesta etelään.

Jotkut ovat ihmetelleet, miksi olemme nostaneet esiin yksityissektorin ongelmat, vaikka ongelmia on myös kuntapuolella. Olemme kyllä vuosien mittaan tuoneet esiin myös julkisen sektorin ongelmia. Valitettavasti yksityisen sektorin ongelmat ovat räjähtäneet käsiin ja yhteydenottoja SuPeriin on tullut reilusti enemmän siltä suunnalta.

Yksityinen on kasvanut nopeasti eikä kaikkia riskejä ole ehditty tai osattu ottaa huomioon. Yksityisellä sektorilla on myös suunnattu herkemmin vastatoimia työntekijöihin, jotka ovat tuoneet ongelmia esiin. Pelon ilmapiiri on vahva.

Myöskään kuntasektorilla hoitajamitoitukset eivät ole kunnossa. Ongelma koettelee yhtä lailla ympärivuorokautista hoitoa ja kotihoitoa. Siksi hoitajamitoitus on saatava lakiin. Lakiin on kirjattava myös kunnon sanktiot sen rikkomisesta. Muutoin lailla ei ole merkitystä.

Pelkäämme SuPerissa, että sote-uudistus lisää ongelmia työpaikoilla, kun yksityisillä työnantajilla on entistä suurempi osuu markkinoista. On väärin, että vanhuksilla ja muilla apua tarvitsevilla tehdään rahaa hoidon kustannuksella.

Myöskään voittoa ei saa ottaa hoitajien selkänahasta kohtelemalla heitä tuotannontekijöinä tai tekemällä hoitotyöstä liukuhihnatyötä. Hoivakodit eivät saa olla tuotantoyksiköitä, joissa tehokkuus on tärkein asia. Täytyy muistaa, että hoidetaan ihmisiä – ihmisiä, joilla on kipuja, pelkoja ja jotka tarvitsevat apua, hoivaa ja hoitoa. Se vaatii aikaa ja läsnäoloa.

”Onneksi mitään isompaa ei sattunut!” huokaisi eläkkeellä oleva hoitaja, joka kertoi minulle kokemuksistaan, kun työyksikössä oli ollut liian vähän henkilökuntaa. Valitettavasti monin paikoin vanhustenhoidossa ja esimerkiksi varhaiskasvatuksessa on ollut vaaratilanteita, joita ei olisi saanut tapahtua. Kaikilla on oikeus turvalliseen hoitoon ja hoivaan ja hoitajilla on oikeus turvallisiin työoloihin. Koulutettua hoitohenkilökuntaa on oltava riittävästi.

Sari Tirronen
Tiedotuspäällikkö
 

Kommentit

aleksi n.02.02.2022 13:22:29hoivayksiköiden vajaamiehitys ja henkilöstön alimitoitus on akuutti ongelma. hoitajapula on akuutti ja reserviväkeä ei löydy.erilainen luova kikkailu kirjanpidossa hoitajien kirjauksessa yms on tätä päivää. Ilman edunvalvontaa ja asioihin puuttumista venkoilu vaan pahenee. yyksityisen sektorin tarve tuottaa tulosta toiminnallaan voi lisäksi jo lähtökohtaisesti houkutella alittamaan henkilöstömitoituksen.

Kristiina Degerman-Balici12.11.2019 17:39:59Superilla olisi oiva paikka alkaa kerätä hyvien työpaikkojen listaa. Nyt nämä koko ajan negatiiviset lähestymistavat masentavaa sitäkin henkilökuntaa , joilla on ihan hyvä työpaikka ja tekevät hyvää hoitotyötä

Lähetä kommentti