21.7.2020

Varhaiskasvatuksessa uusia alkuja

Varhaiskasvatuksessa korjataan kahden vuoden takaiset harha-askeleet ja palataan kaikkien lasten subjektiiviseen kokoaikaiseen varhaiskasvatusoikeuteen sekä 1/7-suhdelukuun, jossa yhtä kasvattajaa kohden on seitsemän kolme vuotta täyttänyttä lasta. Useassa kunnassa tämä ei näy millään lailla, sillä suuri osa palvelun järjestäjistä on pitänyt suhdeluvun jatkuvasti samana. Se on ollut hieno esimerkki siitä, että asiat voi aina tehdä lain minimiä paremmin.

Nyt ei siis enää lain tasolla aseteta lapsia eriarvoiseen asemaan tai arvioida kuka milläkin perusteella saa kokoaikaista varhaiskasvatusta. Tämä on askel oikeaan suuntaan, mutta kertoo myös poukkoilevasta politiikasta.

Varhaiskasvatukseen on jaettu kesän aikana huomattavia summia poikkeusolojen vaikutusten korjaavia toimenpiteitä varten sekä tasa-arvon kehittämiseen, oppimisen edellytysten parantamiseen sekä laadun kehittämiseen. Yhteensä rahaa on pelkästään varhaiskasvatukseen tulossa 34 miljoonaa euroa valtakunnallisesti.

Jokainen voi tarkistaa opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta oman kuntansa saaman avustuksen määrän ja kysyä kuntapäättäjiltä, mihin rahat omassa kunnassa menevät. Avustussummat vaihtelevat tietysti ensinnäkin sen mukaan onko kunnasta haettu avustusta ja paljonko palvelua kunnassa on sekä mitä kunta on esittänyt avustuksella tekevänsä. Sen suuruisia summia on nyt jaettu, että lasten arkeen luulisi tulevan nyt myös lisää kasvattajia. Alla lainauksia ministeriön tiedotteista:

"Tällä rahalla saadaan palkattua tarpeellista lisähenkilöstöä opetusryhmien lisäksi nyt myös varhaiskasvatuksen lapsiryhmiin", sanoo ministeri Li Andersson. (OKM:n tiedote tasa-arvorahasta 22.6.2020.)

"Koronakevään myötä lasten ja nuorten oppimis- ja hyvinvointierot ovat kasvaneet. Nyt tehtävillä panostuksilla haluamme varmistaa, ettei kulunut kevät pääse jättämään pysyviä jälkiä lasten ja nuorten osaamiseen ja hyvinvointiin", opetusministeri Li Andersson sanoo. (OKM:n tiedote korona-rahasta 6.7.2020.)

Lisäksi aluehallintovirastojen tehostetussa tarkkailussa ovat nyt varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitukset. Kuka tahansa voi mitoituksen ylittyessä ilmoittaa siitä aluehallintovirastoon sekä tietysti perustella huomionsa. Tilapäisesti mitoitus saa ylittyä, mutta ei jatkuvasti eikä säännöllisesti.

Paljon parannuksia ja lisäresurssia. Henkilöstöä on kuunneltu, asioihin puututaan ja niitä tarkkaillaan. Halu tehdä paremmin ja kehittää varhaiskasvatusta sekä henkilöstön osaamista sekä kaikkien hyvinvointia on suuri. Aina tietysti on vielä pyrittävä ratkaisemaan alaa vaivaava henkilöstöpula (superlehti.fi), joka paikoin koskettaa myös lastenhoitajia. Sen purkamiseen tarvittaisi lisää rahaa.

Kommentit

Lähetä kommentti