19.4.2018

Vastuu potilasturvallisuudesta ja riittävästä henkilöstömäärästä on työnantajalla

Alkuvuoden työehtosopimusneuvottelut olivat tiukimmat vuosiin ja paljastivat jotain hyvin karua suomalaisesta sosiaali- ja terveydenhuollosta: se pyörii vain sen varassa, että tunnolliset hoitajat jatkuvasti joustavat oman hyvinvointinsa, vapaa-aikansa ja perheensä kanssa vietetyn ajan kustannuksella.

Kunta-alalla ylityö- ja vuoronvaihtokielto ehti olla voimassa vain muutaman päivän, kun jo iltapäivälehtien lööpit huusivat potilasturvallisuuden vaarantumisesta. Työnantajat ympäri maan alkoivat vaatimaan luottamusmiehiltä neuvotteluja työntekijöiden antamisesta suojelutyöhön. Eli siis: potilasturvallisuus vaarannetaan, kun työntekijät tekevät vain sen työajan, jonka he ovat varsin vaatimatonta palkkaansa vasten myyneet työnantajalle työsopimuksellaan?

Saimme heti neuvottelujen päätyttyä eräältä jäseneltä hyvin puhuttelevan palautteen liittyen ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon. Hän kertoi lähihoitajien luulleen ennen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon alkamista, että tämä jatkuva vuorojen muuttaminen koski vain heidän työpaikkaansa. Liiton toimet avasivat silmät huomaamaan, että kysehän on koko alaa vaivaavasta ”taudista”.

Jäsen kuvasi loistavasti ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa hoitoalan omaksi #Metoo-kampanjaksi: silmienavaajaksi, joka osoitti, että työnantajan ei tarvitse huolehtia riittävästä henkilöstömäärästä, kun kiltit hoitajat venyvät ja paukkuvat, tekevät tuplavuoroa, tulevat vapailtaan töihin lyhyellä varoitusajalla ja tottelevat, kun esimies määrää vaihtamaan vuoroa lyhyellä varoitusajalla. Ja monoa sille, joka tätä vastaan yrittää tapella. Työtaistelu osoitti, että normaali toiminta pyörii vain ja ainoastaan työntekijöiden joustojen takia.

Kannamme SuPerissa syvää huolta jäsentemme jaksamisesta ja hyvinvoinnista ja siksi aloitamme 19.4. Teen työaikani – tarvitsen vapaani -kampanjan. Se on jatkoa vuoden 2010 Joku Raja joustamiselle -kampanjallemme, jolla mm. halusimme kitkeä hoitoalalta jatkuvaa harmaan ylityön tekemistä.

Haluamme tehdä näkyväksi kaikkien superilaisten työpaikoilla sen, että on työnantajan – EI työntekijöiden – tehtävä huolehtia siitä, että henkilökuntaa on aina riittävästi eikä potilasturvallisuus vaarannu. Potilasturvallisuus ei voi olla henkilökunnan jouston varassa. Ei ole hoitajan tehtävä paikata henkilöstövajetta tekemällä kohtuuttoman paljon tuplavuoroja ja tulemalla aina vapailta töihin, kun kutsu käy. Haluamme tuoda näkyväksi myös sen, että jatkuva ylitöiden tekeminen on myös merkittävä työturvallisuusriski.

Vuoden 2010 kampanjan viestimme jäsenille oli ”Jo riittää liika jousto ja kiltteys. Tiedä oikeutesi ja pidä niistä kiinni”. Tämä kehotus on edelleen erittäin ajankohtainen. Myös hoitajilla – samalla tavalla kuin meillä muidenkin alojen työntekijöillä – on oikeus normaaliin työaikaan ja ylitöistä kieltäytymiseen. Ns. harmaaseen ylityöhön ei tule suostua koskaan. Hoitaja ei tee mitään väärin, kun hän pitää kiinni oikeuksistaan, eikä hyväksy hyväksikäyttöä!

Jos kaikki yhdessä kieltäytyvät harmaasta ylityöstä ja jatkuvista työvuoromuutoksista, tehoaa se aivan eri tavalla kuin yksittäisten työntekijöiden yritykset pitää kiinni oikeuksistaan. Ja tämän ylityö- ja vuoronvaihtokielto osoitti: yhdessä olemme vahvempia!

Merja Hyvärinen, lakimies

 

Kommentit

sari dapgin27.05.2018 01:46:01Hyvä ja oikealainen kirjoitus. Minusta työnantajat jopa rikkovat lakeja eikö niistä pitäisi tulla rangaistus niin kuin muistakin rikoksista tulee.

Lähetä kommentti