Ennaltaehkäisevällä työllä turvataan taloutta

Koulutettu ja osaava hoitaja osaa huomioida asiakkaiden terveydentilan muutokset ja tehdä niistä oikeat johtopäätökset, jotka johtavat myös oikeisiin jatkotoimenpiteisiin.

Koulutettujen ja ammattinsa osaavien hoitajien riittävällä määrällä ja tuella voidaan ehkäistä monia kalliita korjaavia toimenpiteitä, esimerkiksi erikoissairaanhoidon toimenpiteitä ja pitkiä sairaalan hoitojaksoja sekä lasten huostaanottoja.

Lähi- ja perushoitajilla on laaja ja monipuolinen koulutus työskennellä lasten päivähoidon tai koulunkäynnin ohjaajan tehtävissä. He pystyvät hyvin tukemaan avun tarpeessa olevaa lasta. Poliittinen päätöksenteko ratkaisee sen, tarjotaanko lapsille riittävästi avustajia ja riittävän pieniä hoitoryhmiä.

Riittävällä henkilökohtaisten avustajien määrällä lasten päivähoidossa ja koulussa turvataan myös koko muun ryhmän tai luokan työskentelyrauha sekä toisten lasten turvallisuus.

Koulutettujen lähi- ja perushoitajien lisääminen esimerkiksi perhetyössä antaisi perheiden selviytymiseen haastavista tilanteista tehokkaan avun. Tällaisilla toimenpiteillä voidaan estää kustannustehokkaasti jopa erittäin kalliita lasten huostaanottoja.

Koulutettu lähi- ja perushoitaja on peruspalvelujen tuottamisessa kustannusten näkökulmasta turvallisempi vaihtoehto kuin ilman hoiva- ja hoitoalan koulutusta oleva työntekijä. Kouluttamattomien työntekijöiden tekemistä virheistä, riittämättömästä henkilöstömäärästä johtuvista virheistä tai puutteellisista hoidoista aiheutuvat vahingot ovat kalliita korjata.

  • Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen säästävät korjaavia kustannuksia.
  • Vahinkojen torjuminen on järkevämpää kuin niiden korjaaminen.