Kansalaispalkka ja tukiviidakko matalapalkka-alojen uhkana

Työn tekemisen on aina oltava tekijälleen kannattavaa. SuPer pitää huolestuttavina keskusteluja, jotka liittyvät kansalaispalkan ympärillä käytävään keskusteluun. Useat selvitykset kertovat tulevasta työvoimatarpeesta ja samanaikaisesti jotkut päättäjät olisivat valmiita heikentämään juuri matalapalkkaisimpien työntekijöiden työolosuhteita ja etuja.

Myös puheet siitä, että palkalla ei tarvitse tulla toimeen, ovat SuPerin mielestä vastuuttomia. Kaikki nämä toimenpiteet lisäävät väestön polarisaatiota ja johtavat epävakaampaan yhteiskuntaan ja jopa hyvinvointiyhteiskunnan tuhoutumiseen.

Jos työntekijän palkanmaksu siirretään osittain yhteiskunnan vastuulle joko kansalaispalkan tai muiden tukien muodossa, se tulee vähentämään työntekijöiden työskentelyä erityisesti matalamman palkkatason työtehtävissä. Mistä silloin löytyvät työntekijät   esimerkiksi hoitoalan hyvin vastuullisiin ja koulutusta vaativiin tehtäviin? Näitä tehtäviä ei voi automatisoida robottien tehtäväksi.

Erilaiset tuet palkan korvaajina rahoitetaan samoilla verorahoilla, joista maksetaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Tukien lisääminen vähentää myös sote-palvelujen rahoittamismahdollisuuksia.

Taloustilanteen heikentyessä leikataan yleensä myönnettyjä tukia, mutta epärealistisen matalalle tasolle jääneitä palkkoja ei varmasti nostettaisi. Mikäli tällaisessa tilanteessa matalapalkka-aloilla työskentelevien työntekijöiden tulonmuodostus olisi riippuvainen tukijärjestelmästä, silloin heidän taloudellinen asemansa olisi täysin kestämätön.

  • Työnteon on aina oltava kannattavaa.
  • Työntekijöiden palkkojen siirtäminen yhteiskunnan tukijärjestelmän varaan on estettävä.