Lähihoitajien koulutuksen laatu uhkaa turvallisuutta

Sora-koulutuksiin (sosiaali- ja terveydenhuollon koulutukset, missä ollaan tekemisissä lasten, vanhusten, vammaisten ja sairaiden ihmisten kanssa) on ehdottomasti saatava karsivat soveltuvuuskokeet. Väärä alanvalinta on asiakasturvallisuusriski ja työllistyminen alalle on todennäköisesti hyvin lyhyt, koska valvontaviranomaiset joutuvat usein puuttumaan työntekoon ja asettamaan rajoituksia.

Opiskelijoiden ohjausta ja oppilashuollollisia tukitoimia kaikissa opintojen vaiheissa ja kaikilla tasoilla on parannettava. Väärälle alalle väkisin ohjattu opiskelija joutuu ”koulutuksen hukkaputkeen”. Se on kallista yhteiskunnalle, ei johda työllistymiseen ja lyhentää henkilön työuraa, koska tällainen henkilö joutuu toiseen koulutukseen tai on mahdollisesti työttömänä tai lyhyissä pätkätöissä.

Ammatillinen koulutus ei saa olla häiriköivien opiskelijoiden päivähoitopaikka. Heidät on ohjattava jo aiemmin muihin tukitoimenpiteisiin.

Maassa jo olevien ulkomaalaistaustaisten henkilöiden kieli- ja kulttuuriopetuksen järjestäminen on välttämätöntä heidän yhteiskuntaan integroitumisensa onnistumiseksi. Ilman riittävää kielitaitoa ammatillinen koulutus lähihoitajaksi on yhteiskunnan varojen tuhlausta ja opiskelijan pettämistä.

  • Virheelliset koulutusvalinnat ovat kalliita ja ne voidaan estää. Valtakunnalliset karsivat soveltuvuustestit on saatava pakollisiksi kaikkiin sora-tutkintoihin, siten että 0 valintapistettä saanutta ei voida valita koulutukseen.
  • Ammatillinen koulutus ei voi olla opiskelijoiden päivähoitopaikka.
    Ammatillinen koulutus hoitoalalla ei onnistu ilman riittävää kielitaitoa.
  • Ammatillisessa koulutuksessa on oltava riittävästi lähiopetustunteja.