Superilaiset eduskuntavaaliehdokkaat

SuPer tukee eduskuntavaaleissa ehdolla olevia jäseniään mm. verkkonäkyvyydellä. Tällä sivulla esitellään ne superilaiset ehdokkaat, jotka ovat 1.2. mennessä ilmoittaneet ehdokkuutensa ja tarvittavat tiedot liittoon. Tietoja täydennetään tarvittaessa.


Virve AhoAmmatti: lähihoitaja/sopimusasiantuntija
Puolue: Kansallinen Kokoomus
Asuinpaikka: Laitila
Vaalipiiri: Varsinais-Suomen vaalipiiri
Vaaliteema/slogan: Rohkeasti- yhteisten arvojen puolesta
Sote-palvelut kuntoon; erityisesti vanhusten sekä lasten ja nuorten asiat huolestuttavat. Me tarvitsemme sote-muutosta; muutos on nähtävä palveluiden kehittämisenä ja jatkuva palveluiden karsiminen on lopetettava. Hyvä hoito ja palveluiden saatavuus on turvattava. Hoitajamitoitus on saatava ehdottomasti lakiin ja valvontaan tulee kiinnittää nykyistä suurempaa huomiota. Maaseudun elinvoimaisuus on turvattava. Myös ympäristöasiat ovat minulle tärkeitä.

Tutustu ehdokkaaseen:

Verkkosivu >>
Facebook >>


Jukka Ahokas

Ammatti: lähihoitaja ja piirisihteeri
Puolue: Suomen Kommunistinen Puolue
Asuinpaikka: Lapinjärvi
Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri
Vaaliteema/slogan: Hoitajien ja hoidettavien asemaa tulee parantaa.


Tiina Haapala

Tiina Haapala

Ammatti: perushoitaja, sosiaaliohjaaja
Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit (KD)
Asuinpaikka: Vihti
Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri
Vaaliteema/slogan: Haluan inhimillistä politiikkaa ja oikeudenmukaisuuden lisäämistä päätöksentekoon. Olen pienen ihmisen asialla ja omaan vahvan oikeudentajun.

Tutustu ehdokkaaseen:

Blogi >>
Facebook >>
Twitter >>


Niina Immonen

Ammatti: muistihoitaja
Puolue: Perussuomalaiset
Asuinpaikka: Huittinen
Vaalipiiri: Satakunnan vaalipiiri
Vaaliteema/slogan: Ei turhia lupauksia. Rajoja ja rakkautta. Turvaa ja hyvää hoitoa. Aidosti pienen ihmisen puolella. Hoitajamitoitus tulee kirjata lakiin. Ei laitospaikkojen lakkauttamisbuumille. Kotihoidon mitoitukset selvitettävä ja selkiytettävä. Omaishoidontuki verovapaaksi. Koulutuksen laadun varmistamiseksi on tehtävä lisäpanostuksia. Lähi- ja kyläkoulujen toimintaedellytykset turvattava. Lisäpanostus nuorten mielenterveystyöhön. Työnteko tulee tehdä kaikissa tilanteissa sosiaalietuuksien varassa elämistä taloudellisesti kannattavammaksi sekä verotusta keventämällä että kannustinloukkuja purkamalla. Säilytetään Suomi turvallisena maana elää, asua ja yrittää.
 
Tutustu ehdokkaaseen:
Verkkosivu >>
Facebook >>


Hanna Jokinen

Ammatti: lähihoitaja
Puolue: Vasemmistoliitto
Asuinpaikka: Hattula
Vaalipiiri: Hämeen vaalipiiri
Vaaliteema/slogan: Hyvinvointi kasvaa tasa-arvosta! Hyvinvointia taataan reilulla työelämällä, laittamalla hoivaa tarvitsevien ja heidän hoitajien asiat inhimilliselle tolalle, mahdollistamalla kaikille sopivat ryhmäkoot varhaiskasvatuksessa ja kouluissa, takaamalla ilmainen toisen asteen koulutus jokaiselle ja hillitsemällä ilmaston lämpenemistä.

Tutustu ehdokkaaseen:
Verkkosivu >>
Blogi >>
Facebook >> 
Instagram >>
Twitter >>


Jyri Keränen

Jyri Keränen

Ammatti: lähihoitaja kotihoidossa
Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Asuinpaikka: Tampere
Vaalipiiri: Pirkanmaan vaalipiiri
Vaaliteema/slogan: Ihmisarvoista hoivaa. Tulevaisuuden turvaaminen vaatii luontoa. Pienten ja keskisuurten yrittäjien sosiaaliturvaa on parannettava.

Tutustu ehdokkaaseen:
Facebook >>
Twitter >>
Kampanjan avustustili >>


Kati NäsiAmmatti: mielenterveyshoitaja
Puolue: Liike Nyt
Asuinpaikka: Pirkkala
Vaalipiiri: Pirkanmaan vaalipiiri
Vaaliteema/slogan: Luontoa suojellen – Hyvinvointia lisäävästi.

Tutustu ehdokkaaseen:
Blogi >> 
Facebook >> 
YouTube >> 


Silvo Nybacka

Silvo Nybacka

Ammatti: lähihoitaja, ohjaaja
Puolue: Vasemmistoliitto
Asuinpaikka: Lumijoki
Vaalipiiri: Oulun vaalipiiri
Vaaliteema/slogan: Oikea mies vasemmalta, oikea hoitaja vasemmalta. Haluan puolustaa vanhusten oikeutta hyvään ja inhimilliseen elämään ja hoitoon. Hoitajille saatava mahdollisuus tehdä työtään laadukkaasti ja asiakasta arvostavasti. Kaikille ihmisille taattava laadukas sosiaali- ja terveyshuolto asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta.


Arja Mäkelä

Ammatti: lähihoitaja/ vanhustyön erikoisosaaja
Puolue: Vasemmistoliitto
Asuinpaikka: Forssa
Vaalipiiri: Hämeen vaalipiiri
Vaaliteema/slogan: Arjen ammattilainen! Eriarvoistamiselle on laitettava loppu!

Tutustu ehdokkaaseen:
Facebook >>


Mia Patanen

Mia Patanen

Ammatti: perushoitaja
Puolue: Vasemmistoliitto 
Asuinpaikka: Hamina 
Vaalipiiri: Kaakkois-Suomen vaalipiiri
Vaaliteema/slogan: Ihmiset eivät ole kauppatavaraa eikä Suomi myytävänä!

Tutustu ehdokkaaseen:
Verkkosivut >>​
Facebook >>


Janne Ruokonen

Ammatti: lähihoitaja
Puolue: Vasemmistoliitto
Asuinpaikka: Espoo
Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri
Vaaliteema /slogan: Hyvä arki on jokaisen oikeus. Syrjäytymisen ehkäisy lähtee lapsuudesta. Perustulolla vapautta ja luovuutta

Tutustu ehdokkaaseen:
Verkkosivu >>
Facebook >>


Marika Uimaluoto


Ammatti: lähihoitaja
Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Asuinpaikka: Merikarvia
Vaalipiiri: Satakunnan vaalipiiri
Vaaliteema/slogan: Jokainen pieni teko pitää olla parannus jokapäiväiseen arkeen ja niiden pitää olla konkreettisia ihmisten arkea parantavia ja ennen kaikkea järkeviä tekoja.

Tutustu ehdokkaaseen:
Verkkosivu >>
Facebook  >>