Työn murros on suuri haaste turvallisille työsuhteille

Työ muuttuu, ja digitalisaation mukanaan tuoma työn muuttuminen ja työn murros ovat Suomessa jo todellisuutta. Sen yhtenä mahdollisena skenaariona on tilanne, missä työntekijät saavat yrityksen arvonlisästä aiempaa pienemmän osuuden.

Sote-alalla tämä trendi on yleistynyt viimeisten vuosien aikana myös hyvin voimakkaasti ja hallituksen kaavailemassa sote- ja maakuntauudistuksen kaltaisessa toimintamallissa tämä ilmiö tulee entisestään voimistumaan.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin mielestä työn murros sote-alalla ei saa johtaa siihen, että suorittavan työn tekijöiden työsuhteet muuttuvat epätyypillisiksi työsuhteiksi, joissa 0-tuntisopimukset ja lyhyet määräaikaiset työsuhteet korvaavat alalla perinteisesti noudatetut työsuhteet.

Teknologialla ei hoito- ja hoivatyössä voida myöskään korvata ihmistä, mutta hyvänä apuna se voi toimia. Ihmisten hoidossa eivät robotit ja automaatio voi koskaan täysin korvata ihmistä ja siksi sote-alaa ei myöskään voi edes tulevaisuuden työnkuvia arvioitaessa rinnastaa esimerkiksi teollisuustyöhön.

Koulutetuille aikuisille ammatin vaihtajille tulee tarjota mahdollisuuksia päivittää osaamistaan ja suorittaa toisen asteen ammatillinen tutkinto työn ohessa tai oppisopimuksena. Työn murroksen myötä monilla aloilla työt tulevat merkittävästi vähenemään, kun samanaikaisesti väestön ikärakenteen muutoksen mukana hoitoaloilla työvoimatarve lisääntyy voimakkaasti.

Hoitoaloilla väestörakenteen muutos näkyy tulevien vuosien kasvavana työvoimatarpeena ja se on
huomioitava koulutusratkaisuissa.

• Teknologia ei voi korvata ihmistä hoitotyössä, mutta hyvä apu se voi olla.
• Yhteiset verorahat on suunnattava kansalaisten palveluihin ja näitä palveluja tuottaville
työntekijöille.