Työvoimapula uhkaa hyvinvointipalvelujen tuottamista

Suomen väestörakenteen muutos ja matala syntyvyys aiheuttavat vakavan ongelman maassamme tulevina vuosikymmeninä ja tätä voidaan helpottaa hallitulla työllisyysperusteisella maahanmuutolla. Työvoimapula ja veronmaksajien väheneminen tulevat vaikeuttamaan sekä hyvinvointipalvelujen rahoittamista että niiden tuottamista.

Hoitoalalle tulevan työvoiman kielikoulutus on ehdoton edellytys maahanmuuttajien sekä Suomessa jo olevien ulkomaalaistaustaisten henkilöiden opiskelujen ja työllistymisen kannalta. Ilman riittävää kielitaitoa koulutus menee hukkaan eikä varmista osaamista.

Työelämässä ilman kielitaitoa oleva hoitaja aiheuttaa vakavan turvallisuus- ja henkilövahinkoriskin asiakkaille sekä kuormittaa muuta työyhteisöä ja vähentää työn tuottavuutta.

Kotouttamiseen panostaminen maksaa itse itsensä takaisin parempana työllisyytenä. Kotouttaminen ei onnistu ilman kielitaidon turvaamista. Kielitaidon puute on este useimmilla aloilla työllistymiselle. Ilman riittävää kielitaitoa suoritettu opiskelu on myös yhteiskunnan ja yksilönkin kannalta resurssien tuhlaamista.

  • Kielitaidon varmistaminen on erityisen tärkeää hoitoalan koulutuksissa ja työpaikoissa.
  • Työnantaja ei voi olla yksin vastuussa riittävästä kielitaidosta.