16.1.2018

Kysely paljasti kriisin

Johtamisen ongelmat ja superilaisten hoitajien kokemus arvostuksen puutteesta näkyvät työyhteisön pahoinvointina Esperissä. Riittämätön henkilöstömitoitus ja hankalat työvuorojärjestelyt ovat ajaneet hoitajat väsyksiin.

Teksti Henriikka Hakkala, kuva Ingimage

SuPeriin tulleiden runsaiden yhteydenottojen vuoksi kaikille Esperin toimipisteissä työskenteleville superilaisille tehtiin syyskuussa sähköinen kysely. Vastauksia saatiin paljon ja ne kertoivat monen tason ongelmista työn organisoinnissa ja viestinnässä työntekijöiden kanssa. Edunvalvonnan kannalta erityinen haaste on se, että epäkohtien esiin nostaminen on koettu vaikeaksi.

Työntekijät kertovat kovasta stressistä ja eettisestä kuormasta, jota jatkuva kiire ja hoidon laadun heikkeneminen heissä aiheuttaa. Taustalta löytyy päivittäistä alimitoitusta ja työvuorosuunnittelua, joka kuormittaa kokoaikaisia työntekijöitä ja niukentaa osa-aikaisten työntekijöiden toimeentuloa. Osa-aikaisten työntekijöiden viikonloppuvuoroja on lyhennetty säästötarkoituksissa siten, ettei toiselle työnantajalle työskentely lisäansioiden saamiseksi ole mahdollista.

Hoitajamitoituksiin on laskettu johtoa, hallintoa ja muiden ammattiryhmien edustajia. Työvuorolistoilta on löytynyt haamuvuoroja ilman tekijää sekä henkilöitä, jotka eivät enää ole talossa. Puutteiden paikkaamisesta syntyvää ylityötä painostetaan tasoittamaan samalla listalla.

– Mitoitukset ovat liian alhaisia ja hoitajat siivoavat, pyykkäävät ja tekevät ruokaa monta tuntia työvuorosta. Kiireen vuoksi aika ei riitä kirjaamiseen tai raportointiin, saati ulkoiluun tai viriketoimintaan. Hoidon ja hoivan laatutekijät ovat tämän kyselyn perusteella jääneet jalkoihin, toteaa SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.

Esimiestyölle kovaa kritiikkiä

Esimiesten epäasiallisena koettuun toimintaan kohdistuu erityistä arvostelua. Työntekijät kertovat saavansa vain negatiivista palautetta, jopa selvää uhkailua ja painostusta. Arvostuksen puute koettelee motivaatiota ja halua jatkaa hoitotyössä. Työntekijät kokevat, että heille ei anneta tarvittavia tietoja ja resursseja laadukkaan hoivatyön varmistamiseksi.

Yhteyden ottaminen liittoon, omaan palkanlaskentaan tai konsernin ylempään johtoon on paikoin kielletty kokonaan.

Moni vastaajista kertoo, että yrityksistä puuttua epäkohtiin seuraa seuraaville listoille epämiellyttäviä työvuoroja tai säällisen toimeentulon kannalta liian vähän tunteja. Listat saattavat tulla työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen kannalta hankalasti joko kuukausia etukäteen tai viime tingassa. Työvuorot koetaan laajasti epäergonomisiksi ja epätasapuolisiksi. Työntekijöiden odotetaan joustavan, mutta työnantaja ei ole valmis tulemaan vastaan.

– Jonkinlaista johtamisongelmaa aivan selvästi on. Vaikka konsernitasolla asiat olisivatkin hanskassa, paikallistason esimiesten osaaminen ei välttämättä ole sitä luokkaa, mitä pitäisi, SuPerin yksityissektorin neuvottelupäällikkö Pia Zaerens sanoo.

Ratkaisut on löydettävä yhteistyössä

Pia Zaerens näkee nimenomaan ongelmien pelkäämättömän tunnustamisen ja paikallisen esimiestyön kehittämisen avaimena tilanteen oikaisemiseksi koko yksityissektorilla. Esimerkiksi työehtosopimusosaamisen jalkauttaminen paikallistasolle on tärkeää, jotta työaika-, palkkaus- ja muut työjärjestelyt tulevat hoidetuksi tasa-arvoisesti ja oikein.

– Monet yksityisellä sosiaalipalvelualalla toimivat yritykset myöntävät kyllä itsekin sen, että tes-osaamisen jalkauttamisessa paikallistasolle on ongelmia.

Ongelmien paikallisessa ja kaikkia osapuolia palvelevassa ratkaisemisessa toimiva luottamusmiesjärjestelmä on tärkeä työkalu. Toistaiseksi yksityisellä sektorilla on vielä vähän luottamusmiehiä yritysten määrään nähden, mutta järjestelmiä kehitetään jatkuvasti.

Silja Paavola ja Pia Zaerens ovat tavanneet Esperin johtoa. Jatkossa kyselyn esiin nostamaa tilannetta on tarkoitus selvittää säännöllisillä tapaamisilla.

– Näemme tässä entistä parempaa yhteistyöhalua, Zaerens toteaa.

Juttu on julkaistu alun perin SuPer-lehdessä 1/2018