SuPer-voittoja

13.8.2015

Superilaisille korvauksia työntekijöiden tasapuolisen kohtelun velvoitteen rikkomisesta

Itä-Suomen hovioikeus antoi 13.8.2015 kaksi tuomiota koskien työntekijöiden tasapuolista kohtelua palkkauksessa. Kyse oli tilanteesta, jossa työntekijät tekivät samaa tai samanarvoista työtä, mutta ovat eri liittojen jäseniä. Kyseisissä tapauksissa Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin jäsenille maksettiin pienempää tehtäväkohtaista palkkaa kuin verrokkina työskennelleille Tehyn jäsenille.

11.8.2015

Superilaisille korvauksia työsopimusten perusteettomasta päättämisestä liikkeen luovutustilanteessa

Etelä-Karjalan käräjäoikeus antoi 11.8.2015 tuomiot 13 superilaista koskevissa jutuissa, joissa sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Eksote että Mikeva Oy määrättiin korvauksiin superilaisten työsopimusten perusteettomasta päättämisestä liikkeen luovutustilanteessa.

25.6.2015

Hovioikeus: Superilaiselle korvauksia työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä

Helsingin hovioikeus antoi tuomionsa 25.6.2015 superilaisen työsopimusten ketjutusta ja työsopimuksen päättämistä koskevassa jutussa. Hovioikeus tuomitsi HUS:in maksamaan superilaiselle irtisanomisajan palkan sekä korvauksena työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä 10 kuukauden palkkaa vastaavan määrän sekä kantajan oikeudenkäyntikuluja käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa yhteensä 20 000 euroa.

16.6.2015

Superilaiselle korvauksia työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä

Kainuun käräjäoikeus on 16.6.2015 tuominnut Kuhmon Työttömien yhdistyksen maksamaan superilaisen toiminnanohjaajan työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä 6 kuukauden palkkaa vastaavan määrän. Lisäksi yhdistys määrättiin vastaamaan superilaisen kaikista oikeudenkäyntikuluista.

2.6.2015

Superilaiselle luottamusmiehenä ja työsuojeluasiamiehenä toimineelle lähihoitajalle tuntuvat korvaukset työsuhteen perusteettomasta purkamisesta

Turun hovioikeus on 2.6.2015 antamallaan tuomiolla koventanut Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden 31.10.2013 antamaa tuomiota ja velvoittanut Mainio Vire Oy:n korvaamaan entiselle superilaiselle luottamusmiehelleen ja työsuojeluasiamiehelleen työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä 13 kuukauden palkkaa vastaavan määrän eli 35 376,64 euroa.

1.6.2015

Yksityisen hoitokodin iltavuoron henkilöstömitoitus korjattiin

Tapauksessa yksityisen hoitokodin työntekijät joutuivat olemaan työpaikalla ilta-aikaan yksin klo 18.00–21.00. Hoitokodin asiakkaat ovat kahden autettavia ja hoidollisesti vaativia, joten yksin työskentelyä ei voi hyväksyä missään tilanteessa. Työntekijöiden oli hoidettava ja laitettava asukkaat nukkumaan ennen kuin toinen iltavuorolainen päätti työvuoronsa klo 18.

1.6.2015

Yksityisen hoitokodin henkilöstöä lisättiin

SuPer selvitti yksityisen hoitokodin henkilöstömitoitusta ja siitä aiheutuvia ongelmia asukkaiden hoidon laadussa. SuPer otti yhteyttä hoitokodin esimieheen, johtoon, kuntaan ja Aluehallintovirastoon. SuPerin lähettämän kirjelmän ja sen johdosta tehdyn tarkastuskäynnin tuloksena henkilöstömäärää lisättiin.

6.5.2015

25 superilaiselle kotihoidon työntekijälle korvausta ns. ruokataukojutussa

Espoon käräjäoikeus on velvoittanut toukokuussa 2015 Espoon kaupungin maksamaan superilaisille työntekijöilleen palkan siltä ajalta, kun nämä olivat tosiasiallisesti olleet työnantajan käytettävissä ruokataukojensa aikana. Palkkasummat viivästyskorkoinen ovat yhteensä yli 80 000 euroa.