4.5.2016

Epäasiallisesti käyttäytynyt esimies irtisanottiin

SuPer selvitti esimiehen epäasiallista käytöstä työntekijöitä kohtaan yksityisessä hoitokodissa. Asiantuntija vieraili hoitokodissa ja oli tiiviissä yhteydessä johtoon ja henkilökuntaan. Kun sovitut korjaukset eivät tapahtuneet, hoitokodin johto irtisanoi esimiehen työtehtävästä.

Tapauksessa työntekijä otti yhteyttä SuPeriin henkilöstön mitoitukseen liittyen. Asiaa selvitettäessä kävi ilmi, että mitoitukset olivat suositusten rajoissa, mutta työpaikalla oli paljon muita kuormittavia tekijöitä. Hoitokodin asiakkaat ovat raskashoitoisia, yövuorot haasteellisia ja henkilökunta koki turvattomuutta työpaikalla. Työntekijöiden työolosuhteet olivat arveluttavat ja haasteelliset.

Työntekijöiden yhteydenotoissa SuPeriin esiin tuli myös esimiehen epäasiallinen ja epätasa-arvoinen käytös työntekijöitä kohtaan. Oli havaittavissa luottamuspulaa esimiestä kohtaan ja työntekijöidenkin välit olivat alkaneet kiristyä. Työntekijät olivat uupuneita ja epätoivoisia. Asiaa oli yritetty hoitaa paikallisesti usean vuoden ajan, mutta tilanteeseen ei ollut tullut muutosta. Muutamat työntekijät olivat irtisanoutuneet.

SuPerin ammatillisen edunvalvonnan asiantuntija oli yhteydessä Aluehallintovirastoon ja pyysi kiireellistä tarkastusta hoitokotiin. Tarkastaja kävi hoitokodissa vasta kolmen kuukauden päästä yhteydenotosta. Tarkastus tapahtui esimiehen huoneessa eikä tarkastaja puuttunut SuPerin vaatimiin epäkohtiin. Tarkastus oli tulokseton.

SuPerin asiantuntija pyysi työntekijöitä kirjoittamaan kaikki työpaikan kuormittavat tekijät ylös, ja lähettämään ne SuPerille. Tämän pohjalta asiantuntija kirjoitti ja lähetti kirjelmän hoitokodin johdolle ja Aluehallintovirastoon. Hoitokodin vastineessa kirjelmään työnantaja ei ottanut vakavasti työntekijöiden esiin tuomia epäkohtia, eikä puuttunut työntekijöiden kohteluun. SuPerin asiantuntija kävi tapaamassa hoitokodin johtoa ja henkilöstöä. Tapaamisessa sovittiin, että tilanteen korjaamiseen on aikaa kolme kuukautta. Sovittuja korjauksia ei kuitenkaan tapahtunut, ja lopulta tahot ymmärsivät, että esimiehen epäasiallinen käytös on todellista ja häiritsevää, eikä esimies ole ollut tehtäviensä tasalla. Esimies irtisanottiin työtehtävästään. 

 


SuPer huolehtii jäsentensä ammatillisesta ja sopimusedunvalvonnasta. Työ- ja virkasuhderiitatapauksissa jäsenen on mahdollista saada oikeusapua, joka on jäsenelle pääasiassa maksutonta. SuPer-voitot ovat esimerkkejä siitä, miten jäsenten ammatillisen edunvalvonnan ja sopimusedunvalvonnan asioita on ajettu.