6.6.2016

Jäsenille korvauksia yli 720 000 € vuonna 2015

Vuonna 2015 SuPer sai jäsenilleen korvauksia yhteensä 720 119 €. Edunvalvontayksikössä toimeksiantoja saatiin päätökseen myös 29% enemmän kuin edellisvuotena.

SuPerin jäsenille saatiin vuonna 2015 korvauksia 720 119 euroa.

Vuoden 2015 aikana SuPerin sopimusedunvalvontaan tuli 410 uutta oikeudellista toimeksiantoa. Vuoden aikana päättyneistä toimeksiannoista voittoja ja sovintoja oli 190 (45 %). Yli puolet toimeksiannoista, 216 kpl (51,2 %) saatiin selvitettyä liiton lakimiesten, sopimusasiantuntijoiden tai asianajajien toimesta taikka ne jäivät sillensä.

SuPerin edunvalvontayksikössä saatiin päätökseen 454 oikeudellista toimeksiantoa, joka on 103 toimeksiantoa ja 29% enemmän kuin vuonna 2014. Suurin osa viime vuonna päätökseen saaduista toimeksiannoista oli tullut vireille vuosien 2014-2015 aikana.

Toimeksiantoja palkkaepäselvyyksistä ja määräaikaisista työsuhteista

Noin kolmasosa päättyneistä toimeksiannoista koski palkkaepäselvyyksiä. Toinen suuri ongelmaryhmä oli määräaikaisiin työsuhteisiin liittyvät epäselvyydet, kuten lainvastaiset määräaikaisten työsopimusten ketjutukset. Tämän lisäksi edunvalvontayksikkö selvitti mm. työtapaturma-asioita, työaika-asioita, lomautuksiin sekä liikkeenluovutuksiin liittyviä ongelmia, syrjintätilanteita sekä työsuhteen päättymiseen liittyneitä erimielisyyksiä, kuten irtisanomisia, purkuja ja koeaikapurkuja. Myös ulkoistuksiin liittyvät asiat työllistivät.

Vuonna 2015 päättyneissä riidoista sovellettavat työehtosopimukset olivat: SOSTES 206 kpl, KVTES 182 kpl, TPTES 13 kpl, AVAINTA 8 kpl, YTHS 1. Lopuissa riidoissa sovellettiin muuta työehtosopimusta tai niissä ei ollut lainkaan sovellettavaa työehtosopimusta.